stakingsaftrek urencriterium, stakingsaftrek bij verlies, stakingsaftrek berekenen

Wat is stakingsaftrek voor zzp’ers en hoe werkt het?

Gebruik maken van stakingsaftrek voor zzp’ers? Als jij jouw bedrijf overdraagt aan iemand anders of helemaal beëindigt kun je mogelijk profiteren van een belastingvoordeel. Dat geldt ook op het moment dat je met pensioen gaat, in loondienst gaat werken of een ondernemer komt te overlijden.

Er is dan sprake van het ‘staken’ van de onderneming. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de belasting. Er ontstaat een ‘stakingswinst’, door stille reserves, fiscale reserves en/of goodwill waarover belasting moet worden betaald. De stakingsaftrek kan een hoog bedrag aan te betalen belasting voorkomen, maar daarvoor gelden natuurlijk een aantal voorwaarden.

Staking van de onderneming

Het is belangrijk om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van staking van een onderneming. En je moet onderscheid maken tussen een objectieve en subjectieve onderneming. Stel dat je een administratiekantoor hebt. Als je kapitaal en arbeid organiseert om winst te maken is er sprake van een objectieve onderneming. Heb je als zzp’er een eigen administratiekantoor en voer je een eenmanszaak? Dan is er sprake van een subjectieve onderneming. Die laatste stopt op het moment dat je er mee ophoudt of het bedrijf overdraagt aan iemand anders. Het objectieve bedrijf gaat dan gewoon door, maar onder leiding (en in eigendom) van iemand anders.

Het staken van de onderneming geldt voor de subjectieve onderneming. Daardoor kun je gebruik maken van de stakingsaftrek op het moment dat je er zelf mee ophoudt, maar het bedrijf overdraagt aan iemand anders.

De Belastingdienst spreekt van het staken van het bedrijf als de subjectieve onderneming wordt beëindigd. Daarvoor zijn 4 gebruikelijke oorzaken mogelijk:

Je gaat in loondienst werken

Beëindig je jouw bedrijf, omdat je bij een werkgever in dienst gaat? Je stopt dan met je onderneming, waardoor je mogelijk in aanmerking komt voor stakingsaftrek.

Je begint een ander bedrijf

Besluit je jouw huidige bedrijf te stoppen en iets anders te gaan doen? Als je een nieuwe onderneming start en stopt met de oude zal je die moeten staken.

Je zet een eenmanszaak om naar een BV

Zodra je niet langer doorgaat als eenmanszaak of personenvennootschap (vof) en een BV start is er sprake van staking van jouw onderneming. Je wordt directeurgrootaandeelhouder (DGA) in plaats van ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daarom is er sprake van staking en kun je mogelijk gebruik maken van de stakingsaftrek.

Je wordt arbeidsongeschikt, gaat met pensioen of komt te overlijden

Stop je met werken, omdat je arbeidsongeschikt raakt of met pensioen gaat? Je zal de onderneming dan staken. En komt de ondernemer te overlijden? Dan is er ook automatisch sprake van staking en ontstaat mogelijk het recht op stakingsaftrek.

Geen staking van het bedrijf

In diverse situaties is er sprake van staking, maar dat is niet automatisch het geval. Besluit je jouw subjectieve onderneming bijvoorbeeld voort te zetten, maar voortaan als geldschieter? Zelfs als je een lening verstrekt die lijkt op het verstrekken van geld voor het bedrijf is er geen sprake van staking. Je bent dan geen ondernemer meer, maar de regels voor het belasten van winst blijven wel gelden. Er is daardoor geen sprake van staking en je kunt ook geen gebruik maken van stakingsaftrek.

Vind je het lastig om zelf te bepalen of er sprake is van staking? Adviseurs kunnen je daar meer over vertellen. Twijfel niet en zoek contact met een adviseur en bespreek jouw unieke situatie, zodat je goed weet waar je aan toe bent.

Stakingsaftrek: belangrijke voorwaarden

Er gelden een paar voorwaarden om gebruik te kunnen maken van stakingsaftrek:

Niet voor BV’s

Heb je als zzp’er een BV? Dan kun je helaas geen gebruik maken van stakingsaftrek. De aftrek is een onderdeel van de inkomstenbelasting, die alleen geldt voor ondernemers die aangifte inkomstenbelasting doen. Dat betekent dat je er met een eenmanszaak, maatschap, vof of CV wel gebruik van kunt maken.

Niet voor medegerechtigden en schuldeisers

Ben je medegerechtigde of schuldeiser door een kapitaalverstrekking of lening aan een bedrijf? Dan kun je geen gebruik maken van de stakingsaftrek. Hiervoor dien je ondernemer te zijn.

Voor de hele onderneming

Je kunt de stakingsaftrek toepassen als je de hele onderneming staakt, niet als je een deel van de onderneming stopt.

Maximaal één keer

De stakingsaftrek mag je slechts één keer toepassen. Die voorwaarde geldt levenslang, dus als je meerdere ondernemingen hebt of denkt te gaan hebben zal je vooraf moeten nadenken over het bedrijf waarvoor je de aftrek toepast.

Urencriterium niet belangrijk

Voor de stakingsaftrek is het urencriterium niet belangrijk. Je hoeft hier niet aan te voldoen, dus je kunt de aftrek ook toepassen als je in een jaar tijd minder dan 1.225 uur aan je bedrijf werkte.

Stakingswinst verlagen: belasting middelen

De hoogte van de stakingsaftrek bedraagt sinds de invoering in 2001 €3.630. Dit is het bedrag dat je van de stakingswinst af mag halen, waar je geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Het is een van de fiscale voordelen voor zzp’ers, waar je eenmalig gebruik van mag maken.

Er geldt overigens geen stakingsaftrek bij verlies. Blijft er minder dan €3.630 aan winst over of is er zelfs sprake van verlies? Je kunt de aftrek niet gebruiken om geld terug te krijgen van de Belastingdienst.

Tip: is er sprake van een grote stakingswinst, bijvoorbeeld door een goed laatste jaar? Het middelen van de belasting kan helpen het voordeel van de stakingsaftrek te optimaliseren. Adviseurs kunnen daarover goed met je meedenken, zodat je zo goed mogelijk profiteert van beschikbare belastingvoordelen.

Dankzij de stakingsaftrek valt de stakingswinst lager uit, waardoor je bij het stoppen van jouw onderneming minder inkomstenbelasting betaalt. Vooral bij een relatief hoge stakingswinst levert dit veel voordeel op, vanwege het hoge belastingpercentage dat je dan betaalt. Op die manier kan het netto een paar duizend euro voordeel opleveren. Je kunt online de stakingsaftrek berekenen en je daarover laten adviseren door gediplomeerde adviseurs. Ontdek op die manier hoe je er gebruik van kunt maken en wat het je bruto en netto zal opleveren.

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)