middeling belasting zzp, winstbelasting middelen zzp

Belasting middelen als zzp’er: behaal fiscaal voordeel

Jouw belasting middelen als zzp’er? Dat kan interessant zijn als je sterk wisselende inkomens hebt. Verdien je in het ene jaar veel meer dan in het andere? Dankzij de middeling van belasting betaal je over de verschillende jaren gemiddeld een lager bedrag per jaar. Je voorkomt pieken in de inkomstenbelasting die je betaalt, zodat je onder de streep voordeliger uit bent.

Let op: je kunt achteraf de winstbelasting middelen als zzp’er. Dat doe je over drie voorgaande jaren, waarna je achteraf geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

Het middelen van de belasting voor zzp’ers werkt op een heel eenvoudige manier. Je gebruikt daarvoor van drie jaren de aangifte inkomstenbelasting, zoals je die bij de Belastingdienst hebt gedaan. Zorg ervoor dat je de definitieve aangifte hebt ontvangen, zodat je de bedragen daarvan kunt gebruiken om jouw inkomen te middelen.

Voordeel van middelen

We betalen in Nederland inkomstenbelasting op basis van een zogenaamd progressief belastingstelsel. Dat betekent dat je meer inkomstenbelasting betaalt, naarmate je meer verdient. Met een hogere winst kom je uit in hogere belastingschijven, waardoor je een hoger percentage moet afdragen.

In de laagste belastingschaal betaal je in 2019 bijvoorbeeld zo’n 37% inkomstenbelasting, terwijl dat in de hoogste schaal zo’n 52% is. Vanaf 2021 is er nog sprake van twee schijven, waarbij de laagste 37% bedraagt en de hoogste je verplicht om 49,5% van je winst af te dragen. Middelen van jouw inkomen levert voordeel op, omdat een groter deel van je inkomsten in de laagste of lagere schijven zal vallen.

Stel dat je in 2015 begon met je eigen onderneming, terwijl je in 2014 nog geen inkomen had. Als je in 2015 in totaal €8.000 wist te maken en dat in 2016 groeide naar €42.000 kan dat je een aanzienlijk voordeel opleveren. Je betaalt over de verschillende jaren dan de volgende bedragen aan inkomstenbelasting:

  • 2014: €0, op basis van €0 winst
  • 2015: €2.920 op basis van €8.000 winst
  • 2016: €16.200 op basis van €42.000 winst

Dat telt op tot €19.120 aan inkomstenbelasting, verdeeld over de drie jaren.

Als je jouw inkomen over de drie jaren middelt levert dat voordeel op. Je maakte in 3 jaar tijd in totaal €50.000 winst, waarmee je per jaar gemiddeld €16.667 verdiende. Dat leidt tot de volgende bedragen aan inkomstenbelasting:

  • 2014: €041 op basis van €16.667 winst
  • 2015: €083 op basis van €16.667 winst
  • 2016: €6.091 op basis van €16.667 winst

Die drie bedragen tellen op tot €18.215 aan te betalen belasting over de drie jaren. Dat bedrag is lager dan het oorspronkelijke bedrag dat je betaalde. Je bent €905 minder belasting verschuldigd dan je hebt betaald, waardoor het de moeite waard is om een verzoek tot middeling te doen.

Let op: er geldt een drempel van €545, het bedrag dat je niet terugkrijgt. Na verrekening van die drempel blijft er toch nog €360 aan voordeel over.

Eigen keuze: jaren voor belastingmiddeling

Wil je jouw winstbelasting middelen als zzp’er? Je hebt zelf de keuze over welke jaren je dat doet. Belangrijke voorwaarde is wel dat het gaat om 3 jaren op een rij. Je kunt jouw inkomen middelen over 2014, 2015 en 2016, net als over 2016, 2017 en 2018. Het is niet mogelijk om drie jaren te kiezen waarbij die elkaar niet opvolgen. Houd er bovendien rekening mee dat je een jaar maar één keer mag gebruiken voor de middeling. Je kunt meerdere keren een verzoek indienen tot middeling, maar daar bijvoorbeeld niet twee keer het jaar 2016 in meenemen.

Benodigde gegevens

Jouw belasting middelen als zzp’er en benieuwd wat je daarvoor nodig hebt? Zorg in ieder geval voor de volgende gegevens:

Belastbaar inkomen uit werk en woning

Gebruik de aangiften inkomstenbelasting om te bepalen welk belastbaar inkomen uit werk en woning je had in de jaren die je wilt gebruiken voor de middeling. Ga uit van de definitieve belastingaanslagen, zodat je met zekerheid de bedragen kunt gebruiken die daarin vermeld staan.

Betaalde inkomstenbelasting (Box 1)

Ga op zoek naar zowel het belastbaar inkomen als de inkomstenbelasting die je daadwerkelijk betaalde. Het gaat om de belasting in Box 1, die je betaalde over de winst die je met jouw onderneming wist te maken.

Aftrek kosten eigen woning

Heb je een eigen woning en maakte je gebruik van hypotheekrenteaftrek voor jouw hypotheek? Het is belangrijk om die gegevens bij de hand te houden, omdat je daarmee de daadwerkelijk betaalde belasting kunt berekenen.

Premie volksverzekeringen

Je betaalt inkomstenbelasting in Box 1, plus premies voor volksverzekeringen. Die bedragen samen zijn goed voor het totaal aan belasting dat je betaalt over jouw inkomen. Neem dit daarom mee voor de middeling van belasting voor zzp’ers.

Tarieven inkomstenbelasting (Box 1)

Om jouw inkomen te middelen als zzp’er is het belangrijk om de tarieven voor de inkomstenbelasting in Box 1 te kennen. Dat geldt voor alle drie de jaren die je wilt gebruiken voor het middelen.

Drempel en middeling aanvragen

Zoals al eerder aangegeven geldt er een drempel om gebruik te kunnen maken van de middeling van de winst voor zzp’ers. Die drempel bedraagt €545. Dat is het bedrag waar je boven uit moet komen met het belastingvoordeel, voordat je daar gebruik van kunt maken. Je kunt het bedrag boven die drempel ontvangen van de Belastingdienst. Bedragen tot die drempel worden niet uitgekeerd.

Wil je jouw belasting middelen als zzp’er? Je kunt een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat je daarvoor de definitieve aanslagen dient te hebben ontvangen en dat de bezwaartermijn is verlopen. Vanaf dat moment staat jouw inkomen over de jaren waar het om gaat helemaal vast. Je kunt dan een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst, als jij denkt daarmee belastingvoordeel te kunnen behalen.

Vind je het zelf lastig om dit na te gaan? Een adviseur helpt je graag met het berekenen van middeling voor jouw winst als zzp’er. En op die manier kunnen ze je ook adviseren over andere belastingvoordelen waar je gebruik van kunt maken, zoals de meewerkaftrek voor zzp’ers. Ontdek alle mogelijkheden en voorkom op die manier dat je belastingvoordeel voor jou als ondernemer laat liggen.

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)