Zakelijke energie vergelijken en direct afsluiten

Goed dat je jouw zakelijke energiecontract gaat vergelijken. Door dit regelmatig te doen, kan jij net als vele andere ondernemers jaarlijks honderden euro’s besparen.

Let op: er staat nu een fictief verbruik ingevuld. Start door te klikken op ‘Wijzig gegevens’ en vul jouw gegevens in. Zo krijg je het beste resultaat.

Wil je energie vergelijken, maar niet zakelijk? Klik dan hier: Energie vergelijken
energie vergelijken zakelijk

Bespaar honderden euro's

overstappen energieleveranciers

Overstappen is zo gedaan

goede beoordeling zzpvergelijker

ZZPvergelijker wordt beoordeeld met een 9,4

Zakelijke energie vergelijken

De kans is groot dat je als zzp’er al eens benaderd bent met een aantrekkelijk aanbod om over te stappen op zakelijke energie of dat je hier spoedig voor benaderd wordt. De term “aantrekkelijk” is uiteraard erg subjectief en kan ruim genomen worden. Wat is een aantrekkelijk energiecontract voor jou als zzp’er en wat niet? In dit artikel nemen we alles met je door wat je moet weten over zakelijke energie vergelijken zodat je op basis van deze informatie een beeld kunt vormen over het aanbod die je krijgt.

Wat is zakelijke energie?

Zakelijke energie is een term waarmee de voorziening van stroom en gas aan panden die gebruikt worden voor een professionele doelstelling wordt aangegeven. Niet alleen kantoren, winkels, fabrieken, werkplaatsen, scholen of horeca instellingen mogen gebruik maken van zakelijke energie maar ook de zzp’er die vanuit huis werkt. 

Er kan een keuze worden gemaakt tussen een vast energiecontract en een variabele overeenkomst. Het grootste verschil tussen de twee opties is dat een vast contract wordt afgesloten voor een langere periode waarbij de prijs vast ligt (en in een budget kan worden opgenomen). Bij een variabel contract zal de energieprijs meebewegen met de ontwikkelingen op de markt. Dit is met betrekking tot de kosten niet altijd de meest gunstige keuze. Een vast contract biedt meer zekerheid voor een langere periode. Dit is vaak de beste optie als je relatief veel energie verbruikt. Bijkomend voordeel is uiteraard dat je nooit voor onaangename verrassingen komt te staan! 

Energiecontract voor de zakelijk kleinverbruiker

Zzp’ers en mkb’ers worden met betrekking tot de energievoorziening gezien als zakelijk kleinverbruiker. Het principe van de contracten die zij afsluiten met hun energieleverancier is vergelijkbaar met particuliere contracten. In beide gevallen moet een vast voorschotbedrag worden afgedragen aan de energieleverancier. Het grote verschil is uiteraard het gebruik. Een zakelijke gebruiker verbruikt vaak meer energie ook al wordt er in geval van zzp’ers en mkb’ers gesproken over zakelijk kleinverbruikers.

Ter vergelijking:

 • Particulieren beschikken meestal over een stroomaansluiting van 3x 25 ampère
 • Zakelijke kleinverbruikers beschikken meestal over een stroomaansluiting van 3 x 80 ampère 

Dit verschil vertaalt zich uiteraard ook in de bijbehorende prijsstelling. De netbeheerkosten verhouden zich immers met de grootte van de aansluiting. De stelregel hierbij is eenvoudig: hoe groter de aansluiting, hoe hoger de maandelijkse kosten zullen zijn. Er zijn bedrijfsmiddelen of installaties (denk aan gereedschappen) die veel stroom gebruiken. In dat geval is het van groot belang dat er voor de juiste aansluiting gekozen wordt. Hierin schuilt echter wél het gevaar dat er gekozen wordt voor meer capaciteit dan in de praktijk noodzakelijk is. Het gevolg hiervan is dat er dan ook onnodig hoge kosten in rekening worden gebracht. De zakelijk grootgebruikers maken dan ook geen gebruik van dit soort contracten. Het maandelijkse tarief van deze gebruikers wordt gebaseerd op het werkelijke gebruik.

Particulier energiecontract of een zakelijk energiecontract?

In de praktijk kan het erop neer komen dat particuliere energiecontracten financieel gunstiger kunnen zijn dan zakelijke contracten. Vaak spelen welkomstpremies en actietarieven hierbij een grote rol. Echter, deze zijn vaak gelimiteerd tot een maximaal aantal kWh stroom en m³ gas. Indien je meer verbruikt dan is toegestaan bij een consumentencontract kan een zakelijk energiecontract met betrekking tot de kosten weer een interessantere optie zijn. 

Voorwaarden voor zakelijke kleinverbruikers in energie

De belangrijkste voorwaarde waar zakelijke kleinverbruikers in energie aan moeten voldoen is dat het aansluitadres in het kadaster bekend staat als pand met woonfunctie. In het kadaster staan de basisgegevens van alle gebrouwen in Nederland geregistreerd. De BAG (Basisregistratie Adressen & Gebouwen) draagt zorg voor deze administratie. 

Daarnaast moet je als ondernemer gezien worden en vanzelfsprekend ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Zakelijke energie aftrekbaar van de belasting?

Niet alleen de scherpe tarieven die soms aangeboden worden maar ook het fiscale voordeel waar je als zzp’er gebruik van kunt maken, kunnen overwegingen zijn die een overstap op zakelijke energie aantrekkelijk maken. Op een zakelijk energiecontract staat de btw apart genoemd op de factuur. Dit heeft uiteraard een administratieve reden. Als je jouw bedrijf runt vanuit huis, kun je een deel van de btw die je betaalt over je zakelijk energieverbruik aftrekken van de belasting. Het is immers een maandelijks terugkerende kostenpost voor je bedrijf. Over je zakelijk gas en stroomverbruik betaal je de standaard 21 procent btw.  

Reken je in dit opzicht ook weer niet te rijk, je kunt immers niet de volledige energierekening als zakelijke kosten opvoeren. Dit komt omdat je voor een deel zakelijk (maar ook voor een deel privé) gebruik maakt van het pand. Je mag slechts het deel opgeven dat je zakelijk verbruikt. Hierbij maakt het overigens niet uit of je een particulier of zakelijk contract hebt.

Oppervlakte methode voor berekenen aandeel bedrijfsmatige energievoorziening

Als je een bedrijf aan huis hebt, is het voor de belastingtechnische verantwoording van belang dat je het aandeel van de bedrijfsmatige energievoorziening uitrekent. Hiervoor kun je de oppervlakte methode toepassen. Dit is een formule waarmee je op een eenvoudige manier kunt uitrekenen hoeveel btw je mag terugvragen bij het gebruik van stroom en gas als je een bedrijf aan huis hebt. 

De oppervlaktemethode werkt als volgt: Kantoorruimte in m2 / Totale woning oppervlakte in m2 * De jaarlijkse energiekosten

Als je vanuit een apart bedrijfspand werkt, kom je zonder meer in aanmerking voor aftrek. Het bedrijfspand moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld duidelijk sprake zijn van een kantoor met eigen entree en sanitaire voorzieningen. Het kantoor zou in deze staat in aan een derde partij verhuurd moeten kunnen worden zonder dat er in deze situatie enige sprake zal van overlast voor bewoners van een eventueel bijbehorend pand. 

Je kunt bij zo’n situatie overigens niet kiezen voor één contract met meerdere aansluitingen. Contracten worden immers afgesloten per aansluitadres. Huur je naast een werkruimte bijvoorbeeld ook nog een aparte opslagruimte, dan moet je die onderbrengen in verschillende energiecontracten.

Je kunt belastingtechnisch zelfs nog een stapje verder gaan. Wanneer je apparaten of machines op de ondernemersbalans staan (het overzicht van je bezittingen, schulden en eigen vermogen op een specifiek moment) dan kun je de energiekosten die bij deze apparaten horen, aftrekken van de fiscale winst. 

Om je energiekosten van je fiscale winst af te trekken moet je uiteraard een bedrag hiervoor vaststellen. Hiervoor kun je de onderstaande rekenformule toepassen:

Aantal watt van de machine * de uren die de machine dagelijks draait * het aantal dagen waarop de machine gebruikt wordt / 1000 * je leveringstarief per kilowattuur.

Je merkt dus dat er meerdere factoren een rol kunnen spelen als je een afweging maakt tussen een particulier energiecontract en een zakelijke overeenkomst. De rekensom is wat ingewikkelder dan je denkt maar als je hier even de tijd voor investeert kan dit echt lucratief zijn!

Waar moet je op letten als je een aanbod krijgt voor het afsluiten van zakelijke energie?

Het is het goed om even terug te komen op de verkoper die jou wil overtuigen dat hij of zij je wel een héél aantrekkelijk aanbod doet voor het gebruik van zakelijke energie en dat je wel héél stom bent als je dit aanbod laat lopen. Is dat zo? Laat je daadwerkelijk zoveel euro’s liggen als je niet gebruik maakt van zijn of haar aanbod zoals jou wordt voorgespiegeld? Om je een richting aan te geven is het goed om te vermelden waar je op moet letten als je een aanbod krijgt voor het afsluiten van zakelijke energie.

Het komt regelmatig voor dat zzp’ers die vanuit huis werken, worden benaderd door zakelijke energie verkopers. Deze verkopers kunnen op een eenvoudige manier aan gegevens komen doordat bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel registers een openbaar karakter hebben en je je zakelijk niet kunt inschrijven in Bel Me Niet registers. Hoewel het door de privacywet steeds lastiger wordt om aan gegevens te komen, wil je als zzp’er wel zichtbaar zijn voor je doelgroep en je profileren. Er zijn dus diverse manieren waarop zakelijke energie verkopers aan je gegevens kunnen komen.

Hoewel je er misschien zelf in later stadium anders over zal denken, zullen de verkopers je direct overtuigen dat je jezelf gelukkig mag prijzen dat ze jou gevonden hebben. Je mag immers gebruik maken van zakelijke tarieven voor energie. 

Volgens de verkoper een zeer aantrekkelijk financieel voordeel dus……… 

Daarnaast zal de verkoper jou graag onder de aandacht brengen dat je gebruik kunt maken van een aantrekkelijke belastingtechnische voordelen……

Klopt het verhaal van de zakelijke energieverkopers?

Voor een energieleverancier is het erg aantrekkelijk om particulieren gebruik te laten maken van een zakelijk contract. Dit verklaart meteen waarom zzp’ers een interessante doelgroep voor energieleveranciers zijn. 

Het verhaal van de zakelijke energieverkopers klopt vaak gedeeltelijk, alleen scheppen ze verwarring door géén eerlijke vergelijking te maken. Zakelijke energie is niet vanzelfsprekend goedkoper dan particuliere energie. In sommige gevallen kan het tegendeel zelfs waar zijn. Dit komt omdat bedrijven (zzp’ers) vooral overdag energie gebruiken (dus in de piekuren) en particulieren juist in de avonden en in het weekend (dus in de daluren). 

Daarnaast wordt particuliere energie aangeboden voor een prijs waarin het btw is verwerkt terwijl zakelijke energie een prijsstelling heeft zonder btw. Een energiecontract kan hierdoor dus veel duurder uitvallen dan het er in eerste instantie op lijkt!

Bij een goede vergelijking moet niet alleen worden gekeken naar de prijs van stroom en/of gas maar zeker ook naar de kosten die erbij komen. Denk hierbij niet alleen aan btw maar ook naar kosten zoals een eenmalige bijdrage voor het abonnement van het meetbedrijf, administratiekosten, regiotoeslag of vastrecht. 

Waarom zakelijke energie nu wél interessant is voor zzp’ers

Er is een tijd lang veel tumult geweest over de uiterst agressieve methodes die de verkopers van zakelijke energie erop na hielden. De verkoper had er veel belang bij om direct een overeenkomst met je aan te gaan omdat er bij een zakelijk energiecontract géén sprake van een bedenktijd is. Daarbij kon het contract stilzwijgend verlengd worden en was er géén maximale boete gekoppeld aan een zakelijk contract waardoor deze flink hoog kon uitvallen. Gelukkig zijn deze regels vervallen. De voorwaarden bij ieder zakelijk energiecontract voor zzp’ers zijn aangepast waardoor het overstappen op zakelijke energie flink aantrekkelijker is geworden voor deze ondernemers.

In 2019 zijn de voorwaarden die van toepassing voor zzp’ers gelijkgesteld aan de voorwaarden die voor particulieren van toepassing zijn. Concreet zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Je hebt ook als zzp’er maximaal twee weken de bedenktijd. Je kunt binnen deze periode nog kosteloos afzien van de overeenkomst.
 • Er is een maximumbedrag gesteld aan de opzegboete.

De ACM is de instantie die de energieleveranciers gedwongen heeft om de beschermende voorwaarden voor zzp’ers te hanteren. Deze toezichthouder van de energiemarkt houdt ook streng toezicht op de naleving hiervan. Leveranciers die zich niet houden aan de voorwaarden voor zakelijke zzp-contracten riskeren een forse boete. 

 

Opzeggen van het zakelijke energiecontract

De energieprijzen kunnen per periode nog wel eens verschillen. Daarom is het raadzaam om je af en toe eens in de prijsstelling van deze sector te verdiepen om te kijken of je wellicht bij een andere aanbieder voordeliger uit bent. Op het moment dat je van mening bent dat je veel te veel betaalt, is een overstap zeker een overweging waard. 

De ACM heeft een maximale grens vastgesteld voor de opzegboete die energiemaatschappijen mogen opleggen als je een contract voortijdig beëindigd. De reden dat energieleveranciers een opzegvergoeding in rekening brengen, heeft betrekking op de reeds ingekochte energie. De boete wordt gezien als een vergoeding voor het niet nakomen van de afspraak met de energieleverancier. Deze boete is dan ook gerelateerd aan de looptijd. Hoe korter deze looptijd, hoe minder boete kan worden opgelegd:

 • Maximale boete bij een voortijdig opzeggen van een energiecontract met een looptijd die korter is dan 1,5 jaar: € 50,-
 • Maximale boete bij een voortijdig opzeggen van een energiecontract met een looptijd tussen de 1,5 en 2 jaar: € 75,-
 • Maximale boete bij een voortijdig opzeggen van een energiecontract met een looptijd tussen de 2 en 2,5 jaar: € 100,-
 • Maximale boete bij een voortijdig opzeggen van een energiecontract met een looptijd langer dan 2,5 jaar: € 125,- 

Doordat deze bedragen vastgesteld staan, kun je precies uitrekenen wat voor jou de voordeligste optie is. In de praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat het financieel interessanter is om een overstap te maken naar een leverancier die een scherp tarief biedt zelfs als je een boete moet betalen. Deze rekensom is uiteraard wel snel gemaakt. Er zijn zelfs energieleveranciers die deze boute voor je willen vergoeden als je naar hen overstapt. 
Let op: deze tarieven gelden per product. Als je stroom en gas bij een leverancier afneemt, betaal je de boete apart voor zowel de stroom als de gas overeenkomst (dus twee keer).

Uiteraard hoef je deze boete niet te betalen als je rekening houdt met de opzegtermijn van je contract. Hiermee voorkom je het stilzwijgend doorlopen van je overeenkomst Deze opzegtermijn kan variëren tussen periodes van 1,3 of 6 maanden. Het opzeggen van een energiecontract kan uitsluitend schriftelijk. Het is zeker raadzaam om de energiemaatschappij om een bevestiging te vragen om eventuele misverstanden te voorkomen. 

Als je dit niet doet, kan het contract automatisch overgaan in een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd met (hogere) variabele tarieven. Aan zo’n flexibel energiecontract zit vaak een opzegtermijn van 30 dagen gekoppeld. 

 

Opzeggen van het zakelijke energiecontract

Zoals je uit dit artikel kunt opmaken, is het van groot belang om het aanbod van diverse leveranciers te vergelijken en niet zomaar een contract af te sluiten bij de eerste de beste verkoper die je benadert met een mooi verhaal.  

Het is in dit artikel lastig aan te geven wat voor jou als zzp’er de voordeligste keuze is als je overweegt om een nieuw energiecontract af te sluiten. Dit komt niet alleen omdat ZZPvergelijker een informatieve site is die als doelstelling heeft om zzp’ers van objectieve informatie te voorzien maar ook omdat deze keuze situatie afhankelijk is.    

Daarbij moet worden opgemerkt dat de energiemarkt een dynamische markt is waarbij de prijzen sterk kunnen fluctueren. Het is daarom zeker aan te raden om de verschillende aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken. Zakelijke energie vergelijken, kan vooral lonend zijn voor ondernemers omdat zij vaak meer energie gebruiken dan particulier gebruikers. 

ZZPvergelijker heeft hiervoor de voornaamste aanbieders van zakelijke energie voor je op een rijtje gezet. Je kunt in één oogopslag zien wat het aanbod van een specifieke leverancier is en welke prijs hiervoor gerekend wordt. Op basis van deze informatie zul je op een eenvoudige manier kunnen vaststellen welke optie voor jou (financieel) het meest interessant is. 

Uiteraard kun je aangeven of je alleen op zoek bent naar een stroomvoorziening, een leverancier zoekt voor gas of dat je aangesloten wilt worden op zowel stroom als gas. 

Daarnaast brengen we ook het aanbod van particuliere stroomvoorziening voor je in kaart zodat je een volledige vergelijking kunt maken. Zoals je uit deze tekst kunt opmaken is het niet altijd een gegeven dat zakelijke energie de voordeligste optie voor je is. Als je op basis van onze gegevens een keuze hebt gemaakt, kun je direct via onze site de aanvraag plaatsen.  

Zo bespaar je niet alleen op je energierekening maar ook nog eens veel tijd!

Als zzp’er heb je het al druk genoeg om je business draaiende te houden. Om het beste uit jezelf en je eenmanszaak te halen, moet je je volledig kunnen focussen op je werkzaamheden. Toch zijn er allerlei randzaken die wel degelijk om je aandacht vragen.

Hoe neem jij bijvoorbeeld je energie af? Als privépersoon of als zakelijk klein- of grootverbruiker? Of je nu vanuit huis werkt of een aparte bedrijfsruimte hebt, zakelijke energietarieven vergelijken, hoort erbij. Dat is best ingewikkeld en kost heel wat tijd. ZZPvergelijker.nl helpt je daarbij.

Vooral zzp’ers die een kantoor aan huis hebben, moeten zich, wanneer zij zakelijke energietarieven vergelijken, eerst afvragen of dat voor hen wel lonend is. Meestal is een particulier contract voldoende. Daarnaast zijn de aanbiedingen voor een privécontract vaak goedkoper, waardoor het slim is om dit goed na te gaan.

Verbruik je veel energie of heb je een aparte bedrijfsruimte, dan is zakelijke energie vergelijken een uitstekende manier om erachter te komen wat voor jouw situatie de beste optie is. In dergelijke situaties kan je soms je energiekosten aftrekken, wat het voordeliger kan maken.

Ja dat kan in de meeste gevallen inderdaad. Het is afhankelijk van jouw situatie. Werk je vanuit een apart bedrijfspand dan kom je zonder meer in aanmerking voor aftrek. Dat ligt wat anders als je vanuit huis werkt. Je moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld duidelijk sprake zijn van een kantoor met eigen entree en sanitaire voorzieningen.

De Belastingdienst wil weten hoeveel stroom en gas je verbruikt voor zakelijke doeleinden. Alleen voor dat deel mag je de 21% btw aftrekken. Om te weten hoeveel dat is, pas je de oppervlaktemethode toe. Stel je hebt een kantoorruimte van 20 m2. De totale oppervlakte van je woning inclusief kantoorruimte is 100 m2. Je bent jaarlijks 1000 euro aan energiekosten kwijt. Dat levert de rekensom op van 20/100 x 1000 = 200 Je mag dus de 21% over 200 (= 42 euro) aftrekken.

Nee, contracten worden afgesloten per aansluitadres. Huur je naast een werkruimte bijvoorbeeld ook nog een aparte opslagruimte, dan moet je die onderbrengen in verschillende energiecontracten.

Zakelijke energietarieven vergelijken is een prima manier om te besparen op de kosten. Maak gebruik van ons handige overzicht waardoor zakelijke energieleveranciers vergelijken heel eenvoudig wordt. Tel uit je winst wanneer je een super deal vindt en een bedrag bespaart dat je kunt investeren in andere zaken. Natuurlijk heb je zelf ook invloed op de hoeveelheid energie die je verbruikt. Zo zou je indien mogelijk kunnen werken tijdens de daluren en profiteren van voordelige energietarieven.

 • Zakelijke energie vergelijken? Waar moet je op letten?
 • Groot- en kleinverbruikers
 • Overstappen met een zakelijk energiecontract
Prijzen van zakelijke energie worden weergegeven zonder btw

Prijzen van zakelijke energie worden weergegeven zonder btw. Dit is een belangrijk punt waar je op moet letten. De prijzen lijken daardoor vaak lager dan bij energie voor privégebruik. Prijzen voor privégebruik worden namelijk weergegeven inclusief btw. Wanneer je in aanmerking komt voor teruggave van de btw is dat geen probleem. Kun je de btw echter niet of slechts gedeeltelijk aftrekken dan is het slim om even de btw op te tellen bij de aangegeven prijs.

Het verschil tussen vaste en variabele contracten

Bij een vast contract weet je precies waar je aan toe bent. Je betaalt over de gehele contractperiode dezelfde prijs. Je legt ook de termijn vast, bijvoorbeeld 1, 3, 5 of 10 jaar. Hou er wel rekening mee dat wanneer je voortijdig je contract verbreekt hier vaak flinke opzegboetes tegenover staan. Variabele contracten volgen de actuele marktprijzen. Stijgen de gas en licht prijzen dan stijgen ze mogelijk ook voor jou. Je kunt een dergelijk contract overigens wel makkelijker opzeggen.

Duur van het contract

Voordat je met een energieleverancier in zee gaat, moet je er op letten voor hoelang je een contract afsluit. Misschien levert een contract van 5 jaar meer financieel voordeel op dan een drie- of eenjarig contract. 5 jaar is echter een lange tijd en het kan problemen opleveren wanneer je in de tussentijd wilt overstappen naar een andere energieleverancier of je contract wilt beëindigen. Zoek dit goed uit voor je langdurige contracten aangaat.

Kijk naar de reputatie van de energieleverancier

Bij het afsluiten van een zzp energiecontract speelt niet alleen de prijs maar ook de reputatie van de energieleverancier een rol. Sommige energieleveranciers behandelen zzp’ers hetzelfde als een groot bedrijf en kunnen je dan in het slechtste geval opzadelen met hoge opzegboetes als je op het verkeerde moment overstapt. Dit komt doordat een zzp'er gezien wordt als een bedrijf en dus niet altijd bescherm wordt als consument. Het kan geen kwaad om op zoek te gaan naar beoordelingen van andere gebruikers. Vaak zie je snel genoeg aan de reviews of een energieleverancier klantvriendelijk is en of je daar als zzp'er een goed gevoel bij hebt.

Kleinverbruiker
Eén van de voordelen van zakelijke energie aansluiting is dat je meer capaciteit tot je beschikking hebt. Als zakelijk kleinverbruiker heb je een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère (tot 100.000 KWh).

Zet je dat af tegen particuliere huishoudens dan geldt daar een aansluiting van 3 x 25 ampère. Je beschikt daarnaast over een gasmeter die maximaal 40 m³ gas per uur doorlaat. Maak je veel gebruik van energieverslindende apparaten, moet je veel stoken, staat er de hele dag een koelinstallatie te draaien, dan biedt een zakelijk contract uitkomst.
Grootverbruiker
Bij nog grotere hoeveelheden energieconsumptie, val je onder de categorie zakelijk grootverbruiker. Dat is het geval wanneer je boven de 3 x 80 Ampère zit (vanaf 100.000 KWh) en je meer dan 40 m³ gas per uur verbruikt. Er gelden voor deze categorie andere regels. Zo krijg je bijvoorbeeld iedere maand een factuur die is gebaseerd op het werkelijk energieverbruik in plaats van een termijnbedrag. De meeste zzp’ers zijn overigens te vinden in de categorie kleinverbruikers.
Let op bij je overstap
Je zakelijk energiecontract opzeggen en overstappen naar een andere leverancier gaat vaak niet zonder slag of stoot. Het kan je op een flinke boete komen te staan. Bovendien zijn niet alle energiemaatschappijen even duidelijk welke consequenties het heeft wanneer je als zzp’er je contract opzegt. Vaak staan de boetes die gelden voor tussentijds overstappen niet eens vermeld op het contract.

Onlangs heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maatregelen aangekondigd om zzp’ers beter te beschermen. Volgens het ACM zouden zzp’ers die staan geregistreerd op een woonadres dezelfde rechten moeten hebben als de particuliere consument. Helaas beschouwen sommige energiebedrijven zzp’ers als een ‘gemakkelijke prooi’ omdat in de zakelijke energiemarkt het consumentenrecht eenvoudig kan worden omzeild. Het komt daarnaast regelmatig voor dat contracten telefonisch in plaats van schriftelijk worden afgesloten en wanneer je eenmaal ja hebt gezegd, kun je er meestal niet meer onderuit. Je hebt namelijk geen 14 dagen bedenktijd, zoals een consument. Wees daarom op je hoede wanneer je gebeld wordt met een aantrekkelijk voorstel om over te stappen naar zakelijke energie.

Beter is om voordat je een contract afsluit je goed te informeren en de tijd te nemen om zakelijke energie te vergelijken. Uiteindelijk ben je er het meeste bij gebaat om een energiecontract af te sluiten dat jou als zzp’er niet alleen het meeste voordeel oplevert, maar ook de minste kopzorgen.