verlaging zelfstandigenaftrek

Verlaging zelfstandigenaftrek, wat houdt dat in?

Eén van de meest ingrijpende veranderingen waar zzp’ers de komende jaren op financieel gebied mee te maken krijgen, is de verlaging zelfstandigenaftrek. Niet iedere (startende) ondernemer is wellicht bekend met deze term en vraagt zich af wat de verlaging van de zelfstandigenaftrek precies inhoudt. Daarom is het goed om het licht te laten schijnen op deze aftrekpost.

Wat is de zelfstandigenaftrek voor aftrekpost?

De zelfstandigenaftrek (soms ook wel ondernemersaftrek genoemd) is een fiscale aftrekpost waarvan eenmanszaken (dus in de praktijk veel zzp’ers) gebruik van mogen maken. Deze aftrekpost wordt gezien als een belastingvoordeel voor ondernemers. Deze aftrekpost staat in directe relatie met de inkomensbelasting en je gegenereerde winst. Zelfstandigenaftrek is immers een aftrekpost die gerelateerd is aan het belastbaar inkomen van ondernemers.  

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst aan de toepassing van dit belastingvoordeel heeft gesteld, mag een vast bedrag afgetrokken worden van je winst, voordat de inkomstenbelasting wordt berekend. Je belastbaar inkomen wordt hierdoor dus lager. In de praktijk kan dit een belastingvoordeel opleveren van enkele honderden euro’s! De hoogte van dit voordeel is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Voorwaarden om gebruik te mogen maken van de voordelen van zelfstandigenaftrek

De fiscus heeft de onderstaande 4 bindende voorwaarden gesteld om gebruik te mogen maken van de voordelen van zelfstandigenaftrek:

 • Je moet door de Fiscus gezien worden als ondernemer.
 • De onderneming wordt door jou (eventueel in combinatie met anderen) gerund.
 • Je kunt door middel van een urenregistratie inzichtelijk maken dat je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar.
 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Je kunt deze zelfstandigenaftrek opvoeren (aanvragen) als kostenpost op je belastingaangifte van de inkomstenbelasting. Als je bij aanvang van het kalenderjaar de AOW gerechtigde leeftijd al wél bereikt hebt, kom je wel in aanmerking voor zelfstandigenaftrek maar dit bedrag is 50% van de hoogte van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die deze leeftijd nog niet bereikt hebben.

Hoogte ondernemersaftrek

De hoogte van de ondernemersaftrek is al een langere tijd aan veranderingen onderhevig. In het verleden was de hoogte van deze zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoeveelheid winst die je als ondernemer maakte. Er was toen sprake van een soort weegschaal model: hoe hoger de winst, hoe lager het bedrag was dat je van deze winst mocht aftrekken (de zelfstandigenaftrek). Sinds 2012 is dit niet meer het geval en is de hoogte van de ondernemersaftrek is een vast bedrag geworden.

Zelfstandigenaftrek voortwentelen, voordeel over meerdere jaren

De zelfstandigenaftrek kan uiteraard niet hoger zijn dan de winst die je in een kalenderjaar gerealiseerd hebt. Er kunnen een aantal redenen zijn dat je niet gebruik kan maken van de volledige zelfstandigenaftrek. Je kunt een mager jaar hebben waardoor je winst te laag is uitgevallen maar het kan ook zijn dat je door omstandigheden niet aan het urencriterium kan komen en hierdoor niet voldoet aan de voorwaarden om van dit fiscale ondernemersvoordeel gebruik te kunnen maken. Dit kan zeker voorkomen bij relatief jonge bedrijven. In deze situaties mag je het bedrag aan ongebruikte zelfstandigenaftrek verrekenen over de volgende 9 jaren. Dit wordt ook wel het “voortwentelen” van zelfstandigenaftrek genoemd. Je kunt deze overgebleven winst in de komende 9 jaren alsnog opvoeren als “kostenpost”. 

Verlaging zelfstandigenaftrek in 2020 en verder

Zoals aangegeven is de verlaging zelfstandigenaftrek één van de meest ingrijpende financiële veranderingen waar eenmanszaken (dus veel zzp’ers) mee te maken krijgen. De regering heeft hiertoe besloten om het verschil in belastingdruk tussen zelfstandig ondernemers en werknemers te verminderen. Vanaf 2020 zal de zelfstandigenaftrek in een aantal jaarlijkse stappen (van ongeveer € 250,-) verlaagd worden van het vaste bedrag van € 7.280,- zoals enige jaren gehanteerd is naar € 5.000,- in 2028.

De ontwikkeling van de zelfstandigenaftrek ziet er de komende jaren als volgt uit:

 • 2020 – € 7.030,-
 • 2021 – € 6.750,-
 • 2022 – € 6.500,-
 • 2023 – € 6.250,-
 • 2024 – € 6.000,-
 • 2025 – € 5.750,-
 • 2026 – € 5.500,-
 • 2027 – € 5.250,-
 • 2028 – € 5.000,-

Let op, genoemde bedragen kunnen altijd aan verandering onderhevig zijn. Controleer deze bedragen dan ook altijd bij de officiële instanties zoals de Belastingdienst.