Home | Blog | Wat verandert er voor zzp’ers in 2020?
Veranderingen 2020 als zzp'er. Op zzpvergelijker.nl vertellen we jou wat er voor jou zal veranderen in 2020!

Wat verandert er voor zzp’ers in 2020?

⏱ Leestijd: 4 minuten
De oud en nieuw periode is één van de momenten die vrijwel altijd worden aangegrepen om wetswijzigingen in te laten gaan. Deze jaarwisseling vormt hier uiteraard geen uitzondering op. Er gaat weer behoorlijk wat veranderen voor zzp’ers in 2020. Lees hier welke wijzigingen er voor jou van toepassing zijn op het moment dat jij om 12 uur het vuurwerk de lucht in steekt.

 

2019 een bewogen jaar voor zzp’ers 

De jaarwisseling is hét moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op de komende periode. Als we achterom kijken, kunnen we niets anders concluderen dan dat 2019 een bewogen jaar was voor zzp’ers. Naast de klimaatdiscussie die het nieuws vaak overheersten, bleek de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) nog altijd een “hoofdpijndossier” voor de regering. Het wetsvoorstel over een minimum beloning voor zelfstandigen en een zelfstandigen verklaring heeft nog niet bij iedereen de handen op elkaar gekregen. 

Daarnaast was de grootschalige hervorming van het pensioenstelsel een veelbesproken gespreksonderwerp. Dit pensioenakkoord stuitte op veel weerstand onder zelfstandigen zonder personeel omdat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers weinig tot niets te maken heeft met een pensioenvoorziening. De AOV wordt dan ook meer gezien als wisselgeld die coalitie partijen aan elkaar verschuldigd waren om de onderlinge verhoudingen in stand te houden. Tot slot was er nog de Brexit die als een soort van vervolgverhaal de headlines dicteerde en is het feit dat ook Nederland vanaf begin 2019 gebruik kan maken van de nieuwe Europese betaalrichtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) slechts een voetnoot in dit jaaroverzicht. 

De belangrijkste veranderingen waar zzp’ers in 2020 mee te maken krijgen

In tegenstelling tot veel bovenstaande zaken, is de invoering van een nieuw BTW nummer voor zzp’ers vrij snel doorgevoerd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst hiertoe gedwongen nadat deze organisatie de conclusie had getrokken dat het huidige nummer (waarin het Burgerservicenummer is verwerkt) in strijd is met de privacywet (AVG). 

Met deze regeling komt het oude nummer nog niet helemaal te vervallen. Omdat het voor de Belastingdienst onmogelijk was om alle ICT systemen op tijd in te richten is er gekozen voor een tussenoplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van twee BTW nummers:

  • Het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt op de facturen en bij alle transacties op basis van EU-regelgeving en handelsverkeer binnen de EU. Dit is het nummer voor extern gebruik.
  • Een omzetbelastingnummer wordt gebruikt bij het contact met de Belastingdienst zoals in geval van de periodieke btw-aangifte. Dit is het oude nummer zonder de twee letters die de landcode aangeven (NL).  

Elders op deze site lees je meer over deze verandering en wat je als zzp’er moet doen om deze verandering door te voeren.

Tarieven inkomstenbelasting wijzigen

Er zijn nog een aantal andere zaken die op Belastingtechnisch gebied gaan wijzigen. Allereerst de tarieven van inkomstenbelasting. De drie tarieven die we tot 2019 gehanteerd werden, gaan over in twee stromingen. Op het moment dat je totale inkomen in 2020 lager is dan €68 507,- val je in het basistarief van 37,35%. Het toptarief is 49,5%. Over het belastingbedrag dat hieruit voortkomt, worden heffingskortingen berekend. 

Zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek is een post die ooit in het leven geroepen is om zzp’ers een financiële tegemoetkoming te geven als compensatie voor het feit dat ze (in tegenstelling tot werknemers) zelf voor hun sociale verzekeringen en pensioenen moeten zorg dragen. 

De zelfstandigenaftrek is een vorm van belastingvermindering over de winst die je als zzp’er (mits je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar) maakt. Het bedrag dat je mag aftrekken van je winst, zodat je dus minder belasting hoeft te betalen, zal de komende jaren stap voor stap worden verminderd. Binnen 10 jaar zal de hoogte van de zelfstandigenaftrek ruim €2000,- lager zijn dan in 2019 het geval was. De zelfstandigenaftrek gaat van €7280,- (2019) naar €7030,- in 2020. 

Kleine ondernemersregeling wordt eenvoudiger

Ook de kleine ondernemersregeling (KOR) zal een verandering ondergaan en zal hiermee eenvoudiger toepasbaar zijn. Vanaf 2020 zal de vrijstelling op het afdragen van btw. worden bepaald op basis van de gerealiseerde omzet. Als je als zzp’er een maximale omzet realiseert van € 20.000 per kalenderjaar, kom je in aanmerking voor btw vrijstelling en hoef je géén aangifte omzetbelasting te doen. Tot 2019 werd het recht op vrijstelling gebaseerd op het btw bedrag wat afgedragen moest worden. Het kan dus zijn dat je volgens de nieuwe regeling géén recht had op deze voorziening maar volgens de nieuwe regeling wel. 

Je kunt maximaal drie jaar gebruik maken van de kleine ondernemersregeling, mits je niet boven de omzetgrens komt. Let op, als je voor 2020 al gebruik maakte van de KOR, moet je jouw bedrijf opnieuw aanmelden bij de Belastingdienst. Je hebt komend jaar niet meer automatisch recht op btw vrijstelling of vermindering.

Belastingvoordeel ondernemersaftrek maximaal 46%

Het is zeker goed om in dit rijtje de hoogte van de ondernemersaftrek te benoemen. Dit is een aftrekpost bestaande uit onder andere de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en stakingsaftrek. De maximale aftrek wordt met ingang van 2020 afgetopt naar een percentage van 46% en van het hoogste naar het laagste belastingtarief gegaan. Op deze manier heeft iedere zzp’er evenveel belastingvoordeel bij de ondernemersaftrek. De premie voor een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgetrokken tegen maximaal 49,5%. Dit is ook het geval bij het inleggen van een geldbedrag op een bankspaarrekening. 

Verandering bijstandsregeling Bbz

Tot slot de verandering in de bijstandsregeling Bbz. Deze letters staan voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Van deze voorziening kan vanaf 2020 alleen maar gebruik worden gemaakt door ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Deze wijziging sluit beter aan op de oorspronkelijke doelstelling van deze regeling. De Bbz is immers een voorziening waarvan gebruik kan worden gemaakt totdat deze bijstandsverlening niet meer noodzakelijk is. Tot 2020 konden er ondernemers van 55 jaar of ouder tot hun pensioengerechtigde leeftijd van deze regeling gebruik maken als het bedrijf niet meer levensvatbaar was. De lopende regelingen blijven ongewijzigd. 

Uiteraard is het gebruik maken van deze laatste regeling zeker niet iets wat op je lijstje van goede voornemens van 2020 zal voorkomen. We hopen dan ook zeker niet dat je hiervan gebruik hoeft te maken en zullen je ook komend jaar helpen door nuttige informatie over zzp gerelateerde onderwerpen met je te delen. Hou onze website in de gaten!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)

Startpakket voor zzp’ers

Download het zzpvergelijker startpakket

5 superhandige templates + gratis extra!

  • Een makkelijk invulbaar factuur voorbeeld;
  • Een zakelijk winst & verlies template;
  • Een handig template voor je privé maandlasten en spaarplan;
  • Een template om snel btw te berekenen;
  • Een rittenregistratie template;
  • Tijdelijke bonus: Leer de 10 populairste manieren om wel €1.000 per jaar te besparen;

Direct mee aan de slag? Het populaire zzpvergelijker.nl startpakket is tijdelijk geen €24,95, maar slechts €9,-!

👉 Vorige maand 89 keer gedownload!