ZZP rechtsvorm: wat is de beste keuze voor jou?

Jouw ZZP rechtsvorm kiezen? De beste keuze hangt af van hoe je wilt ondernemen, wat je wilt gaan doen en hoe je om wilt gaan met aansprakelijkheid. Een paar belangrijke overwegingen, waar we je goed mee kunnen helpen. We zetten de verschillende ZZP rechtsvormen voor je op een rij, zodat je de voor- en nadelen voor jezelf onder elkaar kunt zetten.

 

Tip: het is een misverstand dat een ZZP-er altijd een eenmanszaak heeft. Je kunt als zelfstandige prima een BV oprichten, net als een van de andere rechtsvormen.

 

5 rechtsvormen voor ZZP-ers

Er zijn verschillende rechtsvormen voor een bedrijf, waarvan er 5 relevant voor je zijn als ZZP-er. De rechtsvorm schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Het is verstandig om in ieder geval goed te kijken naar de volgende rechtsvormen:

 

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • Besloten vennootschap (BV)
  • Coöperatie
  • Maatschap
rechtsvorm zzp er, rechtsvorm zzp, rechtsvorm als zzp er, beste rechtsvorm voor zzp, rechtsvormen bedrijf, wat is een rechtsvorm, kvk rechtsvormen, rechtsvormen kvk

Eenmanszaak

De eenmanszaak is de meest bekende en populaire ZZP rechtsvorm. Er is sprake van één eigenaar, waar ook de naam van de rechtsvorm meteen vandaan komt. Het is een misverstand dat er maar één persoon kan werken. Je kunt mensen aannemen, die in dienst gaan bij jouw eenmanszaak.

 

Een eenmanszaak is populair als rechtsvorm voor ZZP-ers, omdat de oprichting vrij eenvoudig is. Je kunt je inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarvoor je een eenmalige bijdrage van €50 betaalt. Vervolgens kun je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Bovendien heb je als starter recht op de startersaftrek.

 

Let op: als eigenaar van een eenmanszaak ben je hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Dat betekent dat schuldeisers zich ook op jouw privévermogen kunnen storten, inclusief je koophuis en inboedel.

 

Tip: wil je trouwen en heb je een eenmanszaak? Dan is het de moeite waard om huwelijkse voorwaarden te overwegen, waarin je de gevolgen van een faillissement kunt opnemen.

Vennootschap onder firma (VOF)

Wil je graag een eenmanszaak-oprichten, maar dan samen met andere ondernemers? Een vennootschap onder firma (VOF) kan dan een geschikte rechtsvorm als ZZP-er zijn. De oprichting is opnieuw vrij eenvoudig. Houd er wel rekening mee dat jullie als vennoten (de eigenaren) allemaal iets zullen moeten inbrengen in de onderneming. Dat kan geld zijn, maar je kunt ook gebruik maken van arbeidsuren.

 

Tip: het is verstandig om een vennootschapscontract op te (laten) stellen. Het is een juridisch document waarin je de gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt.

 

Met een VOF zijn jij en je zakenpartners hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Wie die schulden veroorzaakt doet er niet toe. Schuldeisers zullen zich eerst richten op het bedrijfsvermogen, maar kunnen je daarna ook privé aansprakelijk stellen.

Besloten vennootschap (BV)

Een besloten vennootschap (BV) is misschien geen KvK rechtsvorm waar je aan denkt bij ZZP-ers, maar het is goed mogelijk om die op te richten. Een BV is een eigen rechtspersoon, waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld. De risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid zijn beperkt. Je kunt daardoor niet meer geld verliezen dan waarvoor je in het bedrijf stapt.

Sinds de invoering van de flex-BV is de BV bij ZZP-ers populairder geworden. De kosten liggen lager en een minimumkapitaal is niet langer noodzakelijk. Toch moet je aan 2 voorwaarden voldoen om een BV op te richten:

  • Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Akte van oprichting bij de notaris

Vooral bij hogere omzetten en als je de aansprakelijkheid wilt beperken kan een BV een interessante rechtsvorm zijn voor jou als ZZP-er.

Coöperatie

De coöperatie is een soort vereniging, met een of meerdere overeenkomsten met de leden. Winst die je maakt mag je uitkeren aan de leden. De hoofdelijke aansprakelijkheid is net als bij een BV beperkt. Het is een interessante rechtsvorm als je als ZZP-er wilt samenwerken met anderen, maar geen behoefte hebt aan een VOF.

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen. Het is een ZZP rechtsvorm die veel voorkomt in de medische en juridische sector. Alle deelnemers aan de maatschap brengen iets in. Het kan gaan om geld, goederen of bijvoorbeeld arbeid. De winsten en verliezen van de maatschap worden normaal gesproken verdeeld op basis van de inbreng.

 

Het is gebruikelijk om een maatschapsovereenkomst op te stellen, maar dat is niet verplicht. Standaard is de inschrijving in het Handelsregister wel verplicht, behalve als het gaat om een stille maatschap zonder onderneming.

 

Vind je het lastig om de beste rechtsvorm voor jou als ZZP-er te kiezen? Met een test kom je aan de hand van een paar belangrijke vragen dichterbij jouw antwoord.