Rechtsvorm kiezen

bv oprichten of bv opheffen - zzpvergelijker

Eenmanszaak of B.V., wanneer is welke optie het beste?

Als je een onderneming gaat starten, is de keuze voor een passende rechtsvorm één van de eerste taken die je te wachten staat. Deze keuze heeft betrekking op de aansprakelijkheid die hieraan verbonden is. De meeste zzp’ers kiezen ervoor om te starten als eenmanszaak maar dit is geen vaststaand gegeven. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen …

Eenmanszaak of B.V., wanneer is welke optie het beste? Lees verder »

Meer over het kiezen van een rechtsvorm

Vind hieronder veelgestelde vragen over de rechtsvorm.

ZZP'er worden

En dan besluit je om als ZZP’er je brood te verdienen. Je hebt bijvoorbeeld in de afgelopen jaren genoeg ervaring opgedaan als arbeider in een bedrijf of hebt door je studie de tools aangereikt gekregen om zelfstandig een bedrijf te runnen.


Nadat je de nodige voorbereidingen hebt getroffen besluit je je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als ZZP’er. Om dit te kunnen doen moet je echter voor een rechtsvorm kiezen. Misschien vraag je je af waarop je moet letten bij het doen van deze keuze. Dat leggen we je uit aan de hand van een drietal vragen en vijf tips in onderstaande artikelen.


Wat is een rechtsvorm?

Om de rest te begrijpen leggen we je op de eerste plaats uit wat een rechtsvorm is. De term rechtsvorm is de juridische aanduiding voor de regels die van toepassing zijn op de manier waarop je je bedrijf oftewel onderneming, inricht. Je hebt iets meer dan negen verschillende groepen regels in Nederland die allen weer een andere vorm van ondernemen aanduiden. Een rechtsvorm wordt daarom ook ondernemingsvorm genoemd.


Zo kan een rechtsvorm een rechtspersoonlijkheid bezitten of een onderneming zijn zonder rechtspersoonlijkheid. Indien je voor een van de rechtsvormen kiest zonder rechtspersoonlijkheid, dan geef je aan dat je als natuurlijk persoon aansprakelijk bent voor het reilen en zeilen in je bedrijf. Met de woorden natuurlijk persoon duidt men letterlijk de mens aan.


Kies je voor een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, dan zijn alle vermogensrechtelijke rechten en plichten die jij als mens (natuurlijk persoon) hebt ook toepasbaar op je onderneming. Daardoor kan iemand je bedrijf voor het gerecht slepen omdat je bijvoorbeeld wanprestatie hebt gepleegd, terwijl je als bedrijf X in dat geval ook je vordering bij meneer Q via de rechter kan vorderen.


Het is ook belangrijk om te weten dat er een onderscheidt gemaakt kan worden tussen privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Het zijn veelal de overheidsorganen zoals provincies en de gemeenten, die over publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid beschikken. Dit soort type rechtspersoonlijkheid kan je dus niet als ondernemingsvorm kiezen.


Welke rechtsvormen bestaan er?

Zoals hierboven beschreven zijn er verschillende ondernemingsvormen. Deze zijn: Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid te weten:


– de eenmanszaak; – de vennootschap onder firma; – de personen vennootschap; – de maatschap.


Rechtspersoonlijkheid bezittende rechtsvormen van privaatrechtelijke aard zijn:


– de stichting; – de besloten vennootschap; – de flex besloten vennootschap; – de naamloze vennootschap; – kerk vennootschap; – de vereniging; – de coöperatie; – de onderlinge waarborgvereniging.


Je kan meer over enkele van deze rechtsvormen leren door via de veelgestelde vragen verder te lezen.


Waarom moet je een rechtsvorm kiezen?

Om je in het door de Kamer van Koophandel bijgehouden Handelsregister te kunnen inschrijven als ZZP’er, is het vereist dat je voor een van de rechtsvormen kiest. Op elke rechtsvorm zijn andere regels, die onder andere je aansprakelijkheid, wijze van oprichting en je relatie tot de belastingdienst rakende regelen, van toepassing. Door je als maatschap in te schrijven weet bijvoorbeeld een cliënt (door je openbare gegevens uit het Handelsregister te raadplegen) dat je met twee of meerdere beroepsbeoefenaren uit je branche een kantoor runt.


5 aandachtspunten bij het kiezen van je rechtsvorm

1- Ga uit van je beroepsgroep en of het type werk dat je als ZZP’er, zal verrichten: je weet waarschijnlijk dat je als ZZP’er in verschillende branches werkzaamheden kan uitvoeren. Ook als je liever zelfstandig werkt en je je dus als eenmanszaak zou registreren, kan het vooral in het begin voordeliger zijn om de kosten die je voor het huren van bijvoorbeeld kantoorruimte moet maken, met iemand te delen. De rechtsvormen Vennootschap onder Firma (en maatschap) zijn daarvoor het meest geschikt.


2- Bepaal in welke mate je aansprakelijk wenst en of kan zijn voor de calamiteiten die je tijdens het uitvoeren van je werk als ZZP’er, kan tegenkomen: indien je je als eenmanszaak vestigt, ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden waarmee je te maken krijgt. Hierdoor kan een schuldeiser ook beslag laten leggen op je privé kapitaal. Door voor een andere rechtsvorm dan de eenmanszaak te kiezen, maak je de overige eigenaren van je bedrijf mede aansprakelijk voor claims van derden in geval van een rechtsgeschil.


3- Heb je haast met het oprichten van je bedrijf? Wanneer je enthousiast bent over de toekomstperspectieven die je met je werkzaamheden als ZZP’er zal hebben, wil je natuurlijk zo snel mogelijk de rompslomp van het je in het Handelsregister moeten inschrijven, achter de rug hebben. De meest snelle weg is dan ook die van het hebben van een eenmanszaak. Je hoeft in dat geval niet op een notaris te wachten voor het opmaken van een akte, waarmee bijvoorbeeld een stichting in het leven wordt geroepen. Laat je hier echter nooit door leiden!


4- Zet de financiële al dan niet belastingvoordelen van alle rechtsvormen op een rijtje. Sommige rechtsvormen geven je een belastingvoordeel door de lagere belastingen die voor deze ondernemingsvormen wettelijk is vastgelegd. Ook zijn er i.t.t. de eenmanszaak rechtsvormen waarbij je de kosten met overige eigenaren deelt of zoals bij de commanditaire vennootschap waarbij je door kapitaalkrachtigen gefinancierd kan worden. Ze delen dan ook wel in je jaarlijkse winst, maar hebben dat ook helpen verwezenlijken door geld in je bedrijf te beleggen.


5- Het doel dat je nastreeft. De meeste ondernemers focussen op het maken van winst. Toch kan je er voor kiezen om niet het maken van zoveel mogelijk winst met het uitoefenen van je beroep te hebben, maar je met je kennis en ervaring dienstbaar te maken aan de gemeenschap. Je hebt dan een ideëel doel voor ogen, waarbij de stichting als rechtsvorm het beste kan passen.


Zoals je merkt ligt het helemaal aan je motieven en voorwaarden onder welke rechtsvorm je je als ZZP’er het beste kan vestigen. Twijfel je? Laat je vooral informeren bij de Kamer van Koophandel.