netto inkomen ZZP'er berekenen, bruto naar netto zzp

Netto inkomen zzp’er berekenen – van bruto naar netto

Netto inkomen als zzp’er berekenen? Anders dan in loondienst ontvang je niet zomaar een bruto-inkomen van jouw werkgever, dat je kunt gebruiken voor de berekening. Het netto inkomen als zzp’er bereken je zelf, door uit te gaan van de omzet en inkoop, net als van de zakelijke kosten. Wij zetten voor je op een rij hoe je van bruto naar netto komt als zzp’er. Je kunt op die manier zelf berekenen wat je netto per maand verdient, net als het bedrag aan inkomstenbelasting dat je zal betalen.

Bruto en netto inkomen: wat is dat?

Het bruto en netto inkomen verschillen van elkaar, door de fiscale aftrekposten en inkomstenbelasting die je dient te betalen. Je betaalt als zzp’er belasting over jouw inkomen uit werk en woning (box 1), net als uit een eventueel aanmerkelijk belang (box 2) en over je vermogen (box 3).

Als we het hebben over het bruto en netto inkomen gaat het over de belasting in box 1. Met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting, zoals je dat ook in loondienst zou doen. Het belangrijke verschil is dat je geen bruto inkomen uit loondienst hebt. In plaats daarvan is er sprake van winst uit onderneming (WUO). We zetten voor je op een rij hoe je tot de fiscale winst komt, die je gebruikt als alternatief voor het bruto jaarinkomen dat je van een werkgever zou ontvangen.

Inkomstenbelasting berekenen: naar netto zzp inkomen

Je kunt jouw inkomstenbelasting berekenen door van bruto naar netto te gaan als zzp’er. Belangrijke onderdelen daarbij zijn:

  • Omzet en inkoop
  • Zakelijke kosten
  • Aftrekposten
  • Belastbare winst en netto zzp inkomen

Omzet en inkoop

Je gaat als zzp’er altijd uit van de omzet die je maakt. Het gaat om de omzet exclusief de btw, omdat je die meteen dient af te dragen aan de Belastingdienst. Werk je bijvoorbeeld op basis van een uurtarief van 50 euro, exclusief btw? Indien je jaarlijks 1.300 uur maakt leidt dat tot een omzet van 65.000 euro.

En verkoop je spullen als zzp’er, bijvoorbeeld voor 20 euro per stuk? Als je er 2.500 verkoopt maak je daarmee 50.000 euro omzet. En staat daar 12 euro aan inkoop tegenover? Dan betaal je 30.000 euro aan inkoopkosten. Op die manier blijft er 20.000 euro aan winst over. Het gaat om de bruto-winst, zoals het je in het eerste voorbeeld 65.000 aan bruto-winst oplevert voor de diensten die je verleent. Als dienstverlener heb je doorgaans geen inkoopkosten, waardoor je daar geen rekening mee hoeft te houden.

Zakelijke kosten

Als zzp’er maak je mogelijk zakelijke kosten, die je in mindering mag brengen op de bruto-winst die je maakt. Geef je bijvoorbeeld geld uit aan het gebruik van je auto, aan afschrijvingen of aan rente die je betaalt? Het zijn allemaal mogelijke zakelijke kosten, net als die voor zakelijke verzekeringen en de kosten voor huisvesting. Die kosten mag je in mindering brengen op de bruto-winst, om te berekenen wat de netto-winst uit je onderneming is.

Andere zakelijke kosten die je mag aftrekken zijn bijvoorbeeld die voor het kantoor, voor de inventaris, verkoopkosten en een gedeelte algemene kosten. Die laatste is een post die alle zzp’ers kunnen gebruiken, bijvoorbeeld met kosten voor de administratie, adviezen die je inwint, voor opleidingen en andere zakelijke kosten die je verder niet kunt indelen.

Aftrekposten

Zodra je van bruto- naar netto-winst bent gegaan als zzp’er kom je uit bij de Winst Uit Onderneming. Dat is het bedrag dat je daadwerkelijk hebt verdiend met je eigen bedrijf, vergelijkbaar met het bruto-inkomen zoals je dat hebt in loondienst.

Je mag vervolgens nog gebruik maken van een paar aftrekposten, waarvan een deel specifiek beschikbaar is voor zzp’ers en andere ondernemers. Je kunt dan denken aan:

Bovendien mag je eventuele premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aftrekken, net als de inleg die je privé doet voor je pensioen. Heb je een koophuis met een hypotheek waarmee je in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek? Ook dat bedrag mag je als aftrekpost opvoeren, net als de bijtelling die je betaalt voor een zakelijke auto die je ook privé gebruikt.

Belastbare winst en netto zzp inkomen

In je berekening van bruto naar netto als zzp’er kom je op die manier uit op de belastbare winst. Dat is het bedrag aan omzet min de zakelijke kosten en aftrekposten die je mag toepassen. Over die belastbare winst betaal je inkomstenbelasting, net als de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Daarnaast kan er sprake zijn van heffingskorting en arbeidskorting, afhankelijk van de hoogte van de belastbare winst. Het progressieve belastingstelsel leidt ertoe dat je een hoger bedrag aan belasting betaalt over hogere bedragen die je verdient.

Je berekent de belastbare winst en jouw netto inkomen, zowel per maand als per jaar. Ontdek op die manier wat je netto te besteden hebt, door rekening te houden met alle zakelijke kosten, aftrekposten en andere fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting.

Bruto naar netto voor zzp’ers berekenen

Wil je jouw netto inkomen vanuit je bruto verdiensten berekenen? Gebruik de berekening speciaal voor een eenmanszaak, zodat je goed weet waar je aan toe bent. Handig om een inschatting mee te maken, net als om de hoogte van je voorlopige aanslag te berekenen.

En kom je er zelf niet goed uit? Geen probleem, financieel adviseurs helpen je alles graag op een rij te zetten. Inclusief aftrekposten en andere fiscale voordelen voor zzp’ers, zodat je bruto en netto precies weet waar je aan toe bent.

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)