kosten aftrekken 2020

Welke kosten mag je aftrekken in 2020?

Als ondernemer doe je uiteraard keurig je jaarlijkse aangifte. Je geeft daarbij al jouw bruto-omzet op, dat is het totaalbedrag aan omzet die jij aan je klanten hebt gefactureerd. De btw geef je niet op, dat heb je immers al gedaan met je aangiftes omzetbelasting. Je betaalt echter geen belasting over het hele bedrag aan omzet. Je mag van de Belastingdienst in 2020 diverse posten als kosten opvoeren, die je dus in mindering brengt op je verdiensten. Wel geldt dat duidelijk is beschreven welke kosten je precies mag opvoeren. Kosten die niet worden genoemd, zijn dus niet aftrekbaar voor jou.

Huur en inrichting

Huur je kantoorruimte of een andere bedrijfsruimte voor jouw werkzaamheden? Deze kosten zijn aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor de inrichting van deze ruimtes. Uiteraard moet deze inrichting wel relevant zijn voor jouw bedrijfsvoering. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je een dure stereo-installatie aanschaft voor jouw administratiekantoor en die kosten opvoert. Bij controle zal de Belastingdienst deze zonder meer wegstrepen.

Inschrijving Handelsregister

Je hebt je bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of je gaat dat doen. Hiervoor betaal je een klein bedrag aan kosten. Deze kosten mag je opvoeren als bedrijfskosten.

Bedrijfsmatige advisering

Soms kan het verstandig zijn om extern advies in te winnen over de levensvatbaarheid van je bedrijf, bijvoorbeeld als je de branche nog niet zo goed kent. De Belastingdienst beloont dit door deze kosten als aftrekbare kosten te zien.

Correspondentiemateriaal

Kosten van materiaal dat jij gebruikt bij de administratieve uitvoering van jouw zakelijke werkzaamheden, mag je aftrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan briefpapier.

Onderhoudskosten

Bij het uitvoeren van je werk maak je gebruik van apparatuur en wellicht ook van machines, de ene ondernemer meer dan de andere. Hoe intensiever je deze gebruikt, des te eerder zal er onderhoud nodig zijn. Ook deze kosten mag je noteren als bedrijfskosten.

Verzekeringen

Het is aan te bevelen om een aantal verzekeringen af te sluiten voor jouw onderneming. Denk hierbij aan je bedrijfspand, de inboedel, maar ook aan bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en eventueel aan arbeidsongeschiktheid. Niet de leukste zaken om mee bezig te zijn, maar wel belangrijk. Mocht je er ooit onverhoopt gebruik van moeten maken, dan ben je blij dat je ze hebt afgesloten. Je betaalt maandelijks een aardig bedragje aan premie, maar ook deze uitgaven zijn voor jouw aftrekbaar. Je zou dus kunnen zeggen dat de Belastingdienst een stukje meebetaalt aan jouw verzekering.

Openbaar vervoer

Waarschijnlijk reis je regelmatig voor je werk, met je eigen auto, wellicht af en toe met de fiets. Wanneer dat kan, zal je ook gebruik maken van openbaar vervoer. Ook deze kosten mag je opvoeren als aftrekbare kosten. Houd dus goed bij wat je hier aan uitgeeft.

Zakelijk belang

De Belastingdienst omschrijft ook vrij duidelijk wat je wel of niet mee mag nemen. Het gaat om kosten die je binnen redelijke grenzen maakt voor het uitoefenen van jouw onderneming, en die ook rechtstreeks op jouw bedrijf betrekking hebben. Uiteraard is er altijd een soort grijs middengebied, maar uiteindelijk bepaalt de Belastingdienst wat wel en niet redelijk is, en wat wel of niet rechtstreeks betrekking heeft.

Kosten administreren

Maak je regelmatig bovengenoemde kosten en werk je niet heel regelmatig je administratie bij? Bewaar in ieder geval facturen en bonnetjes, en noteer de uitgaven bijvoorbeeld heel eenvoudig onder elkaar in een Excel-sheet. Dit kost je ietsje extra werk, maar voorkomt dat je straks iets vergeet. Maak gebruik van de mogelijkheden die de Belastingdienst jou biedt, anders ben je een dief van je eigen portemonnee.