Inschrijven Kamer van Koophandel

wanneer inschrijven kvk

Wanneer inschrijven bij de KvK: is dit voor jou verplicht?

Wanneer moet jij je inschrijven bij de KvK? Als je wilt weten wat de voorwaarden voor inschrijven zijn kun je kijken naar een paar belangrijke onderdelen. Houd rekening met de criteria voor een onderneming en de indicatoren voor een bedrijf. Wij zetten een paar voorbeelden voor je op een rij, van situaties waarin je wel …

Wanneer inschrijven bij de KvK: is dit voor jou verplicht? Lees verder »

inschrijven kvk kosten, kvk inschrijven kosten, kosten kvk inschrijving, wat kost inschrijven kvk, kosten inschrijven kvk eenmanszaak

Kosten inschrijven KvK: wat moet ik als zzp’er betalen?

Benieuwd naar de kosten van het inschrijven bij de KvK? De Kamer van Koophandel beheert voor de overheid het Handelsregister. Daarvoor maakt de organisatie kosten, die het doorberekent aan ondernemers. Voorheen gebeurde dat met een jaarlijkse bijdrage, maar die is inmiddels afgeschaft. Dat neemt niet weg dat het inschrijven van een eenmanszaak bij de KvK …

Kosten inschrijven KvK: wat moet ik als zzp’er betalen? Lees verder »

Meer over inschrijven bij de KvK

Vind hieronder veelgestelde vragen over het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Waarom inschrijven KvK?

Om verschillende redenen kan je besluiten om een zelfstandige zonder personeel (hierna aangeduid als ZZP’er) te worden. Je kan er toe gedwongen worden omdat je geen werk bij een bestaande onderneming kan vinden, of het kan altijd reeds een droom van je geweest zijn om je eigen bedrijf te hebben. Ongeacht je motivatie voor het doen van deze stap, zal je je moeten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit om verschillende redenen, die we hieronder voor je toelichten.


Wat is het handelsregister?

Helaas ben jij niet de enige die een eigen bedrijf wenst op te zetten. Dat is maar goed ook omdat het betekent dat er dynamiek in de arbeidsmarkt is. Hoe meer bedrijven zich op de markt begeven, hoe beter dat vaak is voor de economie en indirect voor onze handelspositie in de wereld. Om een goeie administratie te kunnen voeren, werden door Napoleon Bonaparte in de negentiende eeuw voor de landen waarover hij heerste, een aantal codes in het leven geroepen. Een daarvan was de Code Commerce waarvan de tekst in het latere wetboek van Koophandel werd vastgelegd. Dit wetboek omvatte alle wettelijke regelingen het handelsrecht rakende, zoals:


– de regels voor kooplieden en daden van koophandel; – wetten handelend over geldschieting; – bepalingen die het zijn van tussenpersoon regelen; en – over faillissement.


Door de jaren heen zijn deze regels van handelsrecht deel gaan uitmaken van het Wetboek van Burgerlijk Recht waardoor een groot aantal artikelen eruit zijn komen te vervallen.


Dit wetboek maakt in verschillende artikelen melding van het bestaan van een handelsregister, die in 1921 bij wet werd ingesteld. De nu geldende versie van deze wet dateert van 22 maart 2007. Het omvat haast alle zaken die betrekking hebben op een basisregister voor ondernemingen en rechtspersonen. De verkorte benaming van deze wet is de Handelsregisterwet 2007.


In de eerder genoemde wet is er een register van ondernemingen en rechtspersonen gericht op:


1. Het bevorderen van de rechtszekerheid in het economisch verkeer;


2. het verstrekken van authentieke basis gegevens die algemeen en feitelijk van aard zijn, en waaruit de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen blijkt. Dit om de economische belangen van onder andere ambacht en dienstverlening, te bevorderen;


3. de registratie van alle ondernemingen en rechtspersonen om het efficiënt functioneren van de overheid te garanderen.


Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is niet altijd verplicht

Je moet je dus bij de Kamer van Koophandel melden om je in te laten schrijven in het handelsregister, indien je een onderneming hebt of een rechtspersoon bent. Een rechtspersoon is een organisatie of een instelling/instituut, die net als een natuurlijk persoon (de mens), voornamelijk vermogensrechtelijke rechten en plichten heeft. Twee voorbeelden zijn een stichting en een Naamloze Vennootschap (rechtspersonen van privaatrechtelijke aard) maar ook o.a. de Staat en de gemeenten bezitten rechtspersoonlijkheid (rechtspersonen van publiekrechtelijke aard ).


Je hoeft je niet bij de Kamer van Koophandel aan te melden indien: – je incidenteel iets verkoopt, bijvoorbeeld een garage sale houdt, om spullen die je niet meer gebruikt kwijt te raken; – je slechts een symbolisch bedrag ontvangt wanneer je bijvoorbeeld je buurman advies geeft over zijn echtscheidingsprocedure. Of voor iemand een website bouwt zonder een uurtarief te berekenen en dit uit hobby een keer doet; en


– je niet deelneemt aan het economisch verkeer door voor je cliënten (tegen een uurtarief en onder facturering van de kosten), huizen te bouwen. Voldoe je bovenstaande criteria dan is het inschrijven als ZZP’er dus niet altijd nodig.


Hiervoor gelden vaak uitzonderingen en de Kamer van Koophandel kan je hier meer over vertellen. Controleer zelf altijd jouw plichten.


5 redenen om je in te schrijven bij de KvK

1- Je bent dan pas bevoegd je als ondernemer op de markt te profileren: met je registratie als ZZP’er begint voor het recht je onderneming echt te bestaan. Je kan dan vrijelijk adverteren en ondernemen en weet de Belastingdienst van je bestaan. Je bent immers dan ook bij hen ingeschreven als bedrijfseigenaar.


2- Je kan door potentiële klanten/cliënten/opdrachtgevers gevonden worden: aangezien je gegevens toegankelijk zijn voor een ieder, is de kans groot dat men behalve via je eventuele website, social media profiel of blog besluit om van je diensten gebruikt te maken. Je KvK inschrijving straalt dan ook vertrouwen uit. Ook helpt de vermelding van je urls in dit register om je goed vindbaar te maken;


3- Het kan helpen bij de uitbreiding van je (professioneel) netwerk: je basis gegevens uit het handelsregister zijn openbaar en dus ook toegankelijk voor marketing en mailingsbedrijven(tenzij je aangeeft dat niet op prijs te stellen via Postfilter of het doorgeeft aan het bel mij niet register. Echter stelt je vermelding in het handelsregister andere branchegenoten wel in de gelegenheid om je te vinden en al dan niet een samenwerking met je te initiëren.


4- Het vergroot je betrouwbaarheid naar buiten toe: het feit dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, geeft buitenstaanders de zekerheid met een erkend bedrijf (eenmanszaak) te maken te hebben. Dit vanwege het feit dat je gegevens eerst worden gecontroleerd alvorens je tot dit register wordt toegevoegd;


5- De regering weet bij het uitstippelen van zijn beleid, met hoeveel belanghebbenden in een bepaalde branche, er rekening gehouden moet worden: deze laatste reden ligt in het verlengde van de derde verantwoording voor het bijhouden van een handelsregister door de overheid. Behalve belastingtechnische regels kan men zich ook gericht concentreren op het vaststellen van voorzieningen voor een bepaalde groep ondernemers als daartoe de behoefte bestaat. Ook kan op de begroting geld gereserveerd worden ten behoeve van de verschillende branches wanneer zij gezamenlijk om een oplossing voor bijvoorbeeld het restaureren van de gebouwen in een winkelstraat, hebben gevraagd.