Home » Inkomstenbelasting » Een probleem met de Belastingdienst? En nu?

Een probleem met de Belastingdienst? En nu?

De Belastingdienst heeft als taak het heffen en innen van rijksbelastingen en premies volksverzekeringen en het opsporen van belastingfraude. Als zzp’er heb je nog geen belasting betaald over je inkomsten. Daarom vermeld je elke maand, elk kwartaal of elk jaar de inkomsten uit de onderneming in de aangifte inkomstenbelasting. Voor zzp’ers zijn er speciale regels voor belastingen en aftrekposten, zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Door middel van deze fiscale regelingen betaal je als ondernemer minder inkomstenbelasting, waardoor je flink geld kunt besparen. Wanneer je je belastingaangifte doet, dan kan het voorkomen dat de Belastingdienst van mening verschilt over bepaalde fiscale zaken. Heb je bijvoorbeeld een aftrekpost opgevoerd, maar wordt deze afgekeurd? Of krijg je – naar jouw mening – onterecht een boete opgelegd? Het komt regelmatig voor dat er verschillen van inzicht ontstaan tussen zzp’ers en de fiscus. Wanneer dit het geval is, dan kun je een bezwaar indienen.

 

Een conflict met de Belastingdienst

Geschillen met de Belastingdienst kunnen ontstaan door niet betaalde belastingen of fraude. Wanneer de Belastingdienst een formele beslissing heeft genomen over een fiscaal onderwerp, dan heet dit een beschikking. Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze beschikking. Iedereen heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken een bezwaar in te dienen tegen een beschikking van de Belastingdienst. Door middel van een bezwaar probeer je de Belastingdienst te overtuigen van jouw gelijk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over niet toegekende aftrekposten of niet betaalde belasting. Wordt dit bezwaar afgewezen? Dan kun je een beroep indienen bij de rechtbank. In dat geval zal de rechter een beslissing maken over de desbetreffende fiscale zaak. Krijg je ook van de rechter geen gelijk? Dan kan je in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Word je bezwaar ook hier afgewezen? Als laatste mogelijkheid kun je een beroep instellen bij de belastingkamer van de Hoge Raad. Om een conflict met de Belastingdienst op te lossen, zijn er dus in totaal vier beroepsmogelijkheden.

Wat doet een fiscaal advocaat?

Een fiscaal advocaat is gespecialiseerd in alle regels en maatregelen rondom het heffen en invorderen van belastingen. Hierdoor kan een advocaat fiscaal recht de ondernemer bijstaan wanneer er een conflict of geschil dreigt met de Belastingdienst. Door de betreffende situatie vakkundig te onderzoeken en direct te schakelen met de Belastingdienst, komt de fiscaal advocaat met praktische oplossingen en advies. Het is raadzaam om een fiscaal advocaat in te schakelen wanneer je in een conflict met de Belastingdienst bent terecht gekomen en hier zelf niet meer uitkomt. De Belastingdienst heeft namelijk verregaande bevoegdheden, waardoor het uitvoeren van beslagleggingen of het opleggen van boetes niet ongewoon is. Een fiscaal advocaat is gespecialiseerd in het voorkomen en voeren van procedures over belastingen.

Belastingontwijking en belastingfraude

De Belastingdienst houdt zich – naast het heffen en innen van belastingen – ook bezig met het opsporen van belastingfraude en is bevoegd om straffen op te leggen. Belastingontwijking is het opzoeken van de fiscale grenzen, waarbij er geen wetten worden overtreden. Bij belastingfraude worden deze grenzen overschreden en is er sprake van een strafbaar feit. Belastingfraude kan betrekking hebben op het verzwijgen van inkomsten, het verzwijgen van (buitenlands) vermogen of het onterecht opvoeren van aftrekposten. Als een ondernemer bewust bepaalde inkomsten niet vermeldt in de belastingaangifte, (buitenlands) vermogen niet aangeeft of aftrekposten aanvoert waar hij of zij geen recht op heeft, dan kan de ondernemer beschuldigd worden van belastingfraude. Wanneer je beschuldigd wordt van belastingfraude, dan kan de Belastingdienst de zaak afdoen met een boete en een naheffing. Er zijn twee verschillende boetes: de verzuimboete en de vergrijpboete. De verzuimboete krijg je opgelegd als je je belastingaangifte niet op tijd hebt gedaan. Wanneer blijkt dat je met opzet een onjuiste belastingaangifte hebt gedaan, dan wordt er een vergrijpboete opgelegd. Neemt de belastingfraude verregaande vormen aan? Dan kan er – in het ergste geval – een gevangenisstraf worden opgelegd.

Wat is een fiscaal strafrecht advocaat?

De strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving valt onder het fiscaal strafrecht. Wanneer de Belastingdienst fraude vermoedt, dan overtreed je de wet en kun je strafrechtelijk worden vervolgd. Bij een vermoeden van belastingfraude volgt er een opsporingsonderzoek door de FIOD. De FIOD heeft verregaande bevoegdheden om belastingfraude op te sporen, zoals het in beslag nemen van de administratie of het doorzoeken van een kantoor. Bovendien kun je worden vastgezet voor verhoor. Naar aanleiding van dit onderzoek volgt er een boete, een strafbeschikking of een gevangenisstraf. Wanneer de Belastingdienst fraude vermoedt en een opsporingsonderzoek instelt, dan zijn de regels van het fiscale strafprocesrecht van toepassing. Krijg je als ondernemer te maken met belastingfraude? Dan is het dus zaak om een advocaat in te schakelen die zowel kennis heeft van het fiscale recht als van het strafrecht. Een fiscaal strafrecht advocaat van bijvoorbeeld FT-advocaten is gespecialiseerd in beide rechtsgebieden en kan de ondernemer tijdens het hele proces bijstaan. Of het nu gaat om een verzuimboete, een vergrijpboete, een eenvoudige strafbeschikking of een complexe verdenking van belastingfraude.

Vond je dit interessant? Check dan deze artikelen ook:

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)

Ons gewaardeerde startpakket: Diverse templates & honderden euro's besparen! 💸

Nu voor slechts €5,-!

    • Leer 10 belangrijke en meest gebruikte manieren om eenvoudig tot wel €1.000 per jaar te besparen;
    • Plus een Factuur voorbeeld;
    • Plus een Begroting voorbeeld;
    • Plus een Btw berekenen template;
    • Plus een Rittenregistratie template.

👉  Al meer dan 5.700 keer gedownload!

De laatste bijdrages in onze kennisbank 👇

We schrijven wekelijks nieuwe posts over alles wat met ondernemen, kennisontwikkeling en geld & tijd besparen te maken heeft. Artikelen vol bewezen bespaarmethodes en handige tips en trucs voor jou als zzp’er. Check ze hieronder.

Als zzp’er aan de slag met werkbonnen

Als zzp’er aan de slag met werkbonnen

Een werkbon ken je waarschijnlijk vooral van taken die je moet uitvoeren als je in loondienst bent. Maar als zzp’er kun je er ook voor kiezen om werkbonnen in te zetten. Dat is bijvoorbeeld handig als je een opdrachtnemer inhuurt of bijvoorbeeld werkt met een...

5 tips voor het gezellig maken van je thuiskantoor

5 tips voor het gezellig maken van je thuiskantoor

Als zzp'er heb je misschien helemaal geen extern kantoor nodig. Waarom zou je ook? Het brengt alleen maar onnodige kosten met zich mee. Vind jij het prettig om een kantoor aan huis te hebben? Dan is het raadzaam dit kantoor ook gezellig te maken, zodat je er...

Op tijd beginnen met pensioen opbouwen als zzp’er

Op tijd beginnen met pensioen opbouwen als zzp’er

Wil jij als zzp'er niet teveel inleveren op jouw levensstijl? Dan zul je moeten sparen voor je pensioen. Als zzp'er is het pensioen opgebouwd uit AOW, aanvullend pensioen (of ZZP pensioen verzekering) en eigen vermogen. Door op tijd te beginnen met het...

Financiering voor zzp’ers: wat zijn de mogelijkheden?

Financiering voor zzp’ers: wat zijn de mogelijkheden?

Steeds meer werkende mensen in Nederland starten als zzp’er of ondernemer. Beginnende zzp’ers of mensen met plannen om voor zichzelf te beginnen kunnen net als andere ondernemers geld nodig hebben. Om een bedrijf op te bouwen, heb je namelijk vaak een...