beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg, beroepsaansprakelijkheidsverzekering arts, beroepsaansprakelijkheidsverzekering verpleegkundige, beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg zzp

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de zorg: waarop letten?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de zorg is er bijvoorbeeld voor ambulante verpleegkundigen, reguliere verpleegkundigen, thuiszorghulpen, begeleiders van ouderenzorg, pedagogisch medewerkers, jongerenwerkers en (budget)coaches. Het brede vakgebied kent tal van beroepen, waarvoor je een aansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten.

Let op: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Die tweede staat ook wel bekend als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waardoor de beide termen op elkaar lijken en er makkelijk verwarring kan ontstaan. De dekkingen zijn totaal verschillend, waardoor de beide polissen elkaar aanvullen. Het is niet mogelijk om een BAV af te sluiten in plaats van een AVB of andersom.

Zoek je specifiek naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een arts of een verpleegkundige? Als zzp’er in de zorg is het verstandig om de beroepsaansprakelijkheid goed te dekken met een verzekering. Je voorkomt daarmee dat jij de kosten voor eventueel letsel moet betalen, op het moment dat je daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Voorbeeld uit de zorg

Stel dat je werkzaam bent als zzp’er in de thuiszorg. Je bent dan eigenlijk een ondernemer, en daardoor verantwoordelijk voor alles wat je bedrijfsmatig uitvoert. Jij bent aansprakelijk voor keuzes die je maakt, behandelingen die je doet en andere situaties waarin je met een cliënt te maken hebt. Je doet dat natuurlijk met de beste bedoelingen en zo goed mogelijk, maar het is helaas menselijk om af en toe een foutje te maken.

Zo’n foutje in de zorg kan grote gevolgen hebben, waarvoor jij vervolgens aansprakelijk bent. Je loopt als zzp’er in de zorg het risico om fouten te maken, waarmee je direct of indirect schade veroorzaakt aan personen en zaken. Met name bij letsel kunnen de bedragen waar het om gaat flink oplopen. Je kunt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om je daartegen te verzekeren. De premie is relatief laag, terwijl je bij diverse verzekeraars kunt rekenen op een uitgebreide dekking tot hoge maximaal verzekerde bedragen.

Schat je de situatie in de thuiszorg verkeerd in en geef je daarom de verkeerde medicijnen? Een cliënt kan jou daarvoor aansprakelijk stellen, net als wanneer je niet voldoende adequaat reageert bij klachten die je had moeten herkennen. Een pijnlijke fout, die kan leiden tot grote medische gevolgen. Die medische gevolgen kunnen ook financiële gevolgen hebben, waarvoor je de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg als zzp’er kunt gebruiken.

Zzp’ers in de zorg: sluit een BAV af

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de zorg is e voor verschillende beroepen. Ben je bijvoorbeeld werkzaam als verpleegkundige of ziekenverzorgende in de thuiszorg? Het zijn goede voorbeelden van zelfstandigen in de zorg, net als kraamverzorgenden, huishoudelijke hulpen en gezinsverzorgers. Daarnaast kun je actief zijn als budgetcoach of pedagogisch medewerker, waardoor er uiteenlopende beroepen mogelijk zijn.

In al die gevallen heb je te maken met risico’s op aansprakelijkheid, voor een foutje dat je maakt. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben,  bijvoorbeeld als je werkt in een bejaardentehuis, verzorgingstehuis of in een ziekenhuis. Je dient er als zzp’er zelf voor te zorgen dat je hiervoor een verzekering afsluit, als je niet zelf voor de kosten op wilt draaien. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan de juiste keuze, eventueel in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de zorg hoeft niet duur te zijn. De premie hangt sterk af van het beroep dat je uitoefent, het verzekerde bedrag, de geboden dekking en natuurlijk de verzekeraar die je kiest. Gemiddeld genomen gaat het om een paar tientjes tot maximaal een paar honderd euro per jaar. De verzekering is daarmee goedkoper dan verschillende andere polissen, omdat het risico op een fout die leidt tot schade niet zo groot is.

Je kunt de premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering berekenen op basis van het beroep dat je uitoefent en de dekking waar je naar op zoek bent. Wil je bijvoorbeeld tot €250.000, tot €500.000 of zelfs tot €1.000.000 verzekeren? Afhankelijk van het bedrag dat je kiest kan de premie hoger of lager uitvallen. Let bovendien goed op de dekking die je ontvangt. Een goedkope verzekering is alleen een goed idee als de dekking daar niet onder te leiden heeft. Je voorkomt daarmee dat je de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uiteindelijk nog niet goed kunt gebruiken op het moment dat er een keer wat aan de hand is.

Wat is er verzekerd voor zzp’ers?

Stel je een verkeerde diagnose, pas je de verkeerde behandeling toe of geef je een advies waardoor er letsel ontstaat? Zodra u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld kunnen de kosten flink oplopen. Een cliënt of patiënt kan grote claims doen, afhankelijk van wat er precies is gebeurd en hoe jij daarvoor verantwoordelijk bent. In die gevallen is het prettig om terug te kunnen vallen op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg.

Houd er rekening mee dat er aan de andere kant ook een aantal zaken standaard niet verzekerd is. Dat geldt voor de zorg, net als binnen de advocatuur en in andere branches. De dekking geldt bijvoorbeeld niet op het moment dat jou opzet kan worden verweten, omdat je iets expres verkeerd hebt gedaan. De dekking geldt ook niet voor inkomsten die je misloopt, omdat je daar door jouw eigen fout geen recht meer op hebt. Ook de kosten die je maakt om je werk opnieuw te doen kun je niet claimen, net als schade die ontstaat omdat jouw opdrachtgever niet het resultaat behaalt dat jij hebt beloofd.

Je kunt bij verschillende verzekeraars ook het voorrisico en narisico verzekeren. Daarmee verzeker je schade die is ontstaan voordat je de polis afsloot en schade die ontstaat nadat je die weer hebt beëindigd. Het zijn aanvullende risico’s die je kunt dekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de zorg.

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)