ict beroepsaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering software ontwikkeling, beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp ict

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT zzp’ers: waarop letten?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT zzp’ers, is dat een goede keuze? Het is een verzekering speciaal om de beroepsaansprakelijkheid binnen jouw branche te dekken. En ben je benieuwd of dat voor jou een goed idee is? Schat eerst de risico’s in, om vast te stellen wat je wilt of moet verzekeren.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor ICT’ers is niet verplicht. Tenminste, er geldt geen wettelijke verplichting om deze verzekering af te sluiten. Wel kan het zijn dat jouw opdrachtgever dit verplicht stelt. Een opdrachtgever kan daarmee voorkomen dat jij niet aan je verplichtingen kunt voldoen, als er een claim ontstaat waarvoor jij aansprakelijk bent. Met een BAV zorg je ervoor dat je de ontstane schade kunt laten vergoeden, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp ICT-ers?

Tijdsdruk en complete systemen: ze staan centraal voor veel ICT-ers die werken als zzp’er. Het is helaas een bekende voedingsbodem voor fouten, ook al doe jij je uiterste best om dat te voorkomen. Je loopt risico op een gemiste opleverdatum of een patch achteraf, waarmee je problemen die je over het hoofd had gezien alsnog op moet lossen. Doorgaans leidt dat niet tot grote problemen, maar de gevolgen kunnen toch groot zijn.

Denk aan een project dat vertraging oploopt, terwijl daar grote bedragen in omgaan of de klant te maken heeft met strakke deadlines richting andere opdrachtgevers. Een klein foutje dat leidt tot vertraging kan dan gemakkelijk in de papieren lopen. Werk je als SAP-consultant of projectmanager? Het zijn typische beroepen waarvoor je een ICT beroepsaansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten. En werk je aan software ontwikkeling of in een vergelijkbare functie? Met een BAV kies je voor dekking van jouw bedrijfsaansprakelijkheid, zodat je financieel meer zorgeloos kunt ondernemen.

Wat is er gedekt?

Zodra je de risico’s hebt ingeschat is het belangrijk om goed te kijken naar wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT zzp’ers precies dekt. We zetten een aantal bekende dekkingen op een rij, maar houd er rekening mee dat dit per verzekeraar kan verschillen:

  • Contractbreuk
  • Onzorgvuldigheid
  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Schending van plichten
  • Verlies van documenten
  • Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht
  • Smaad
  • Eigen honorarium

 Contractbreuk

Pleeg je contractbreuk, bijvoorbeeld omdat je niet oplevert wat volgens de specificaties is omschreven? Dit valt onder de dekking van de ICT beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers. Ook een termijnoverschrijding of een fout die je maakt is gedekt, zodat jij in het geval van aansprakelijkheid terug kunt vallen op de verzekering.

Onzorgvuldigheid

Ben je onzorgvuldig in jouw adviezen als ICT zzp’er? Als er geen sprake is van opzet of een expres verkeerd advies kun je daarvoor gebruik maken van de dekking. Dat geldt ook in het geval van een vergissing, omdat een foutje maken nu eenmaal menselijk is.

Wettelijke aansprakelijkheid

Vanuit de bedrijfsactiviteiten die je uitvoert heb je te maken met wettelijke aansprakelijkheid. Daar kun je niet onderuit, maar je kunt je met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de ICT wel verzekeren tegen deze aansprakelijkheid. Voorkom daarmee dat je zelf voor de kosten op moet draaien, als er door jouw schuld kosten gemaakt moeten worden of ontstaan.

Schending van plichten

Teken je een geheimhoudingsplicht of een privacyplicht als ICT’er? Het is belangrijk om je daar aan te houden. Als dat onverhoopt niet lukt kan een opdrachtgever daarvoor een boete berekenen of een schadevergoeding eisen. In die gevallen kun je gebruik maken van de BAV, behalve als er sprake is van opzet of grove onzorgvuldigheid.

Verlies van documenten

Het verlies van documenten of elektronische data kan leiden tot aanzienlijke schade, bijvoorbeeld als er sprake is van geheime informatie of stukken die opnieuw opgesteld of gemaakt moeten worden. Ook daar ben je tegen verzekerd met een ICT beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht

Als ICT’er kun je op verschillende manieren te maken krijgen met het intellectueel eigendomsrecht. Waarschijnlijk niet jouw specifieke vakgebied, omdat je juridisch niet onderlegd bent. Voorkom dat je zelf moet opdraaien voor claims vanwege het merkenrecht of bijvoorbeeld het auteursrecht. Zodra een opdrachtgever een claim bij je indient kun je gebruik maken van jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodat je de kosten daarvoor netjes kunt laten vergoeden.

Smaad

Smaad en/of laster ontstaat op het moment dat je de goede naam van een opdrachtgever of andere relatie onterecht in twijfel trekt of te grabbel gooit. Afhankelijk van de situatie die er is ontstaan en de schuld die je daaraan hebt kun je gebruik maken van jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarmee voorkom je dat je zelf hoge kosten moet betalen, al is het belangrijk om goed te letten op eventuele beperkende voorwaarden als het gevolg van jouw handelen.

Eigen honorarium

Krijg je te maken met een opdrachtgever die niet wil betalen voor jouw geleverde diensten, bijvoorbeeld vanwege een claim? In dat geval kun je gebruik maken van jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Vanuit de dekking kun je jouw honorarium laten uitbetalen, zodat je toch de vergoeding ontvangt die je verdient voor jouw diensten. Handig, omdat je daarmee voorkomt dat je als zzp’er in de ICT (tijdelijk) zonder inkomsten komt te zitten door een claim van een opdrachtgever of relatie.

Je kunt wat dat betreft op verschillende manieren gebruik maken van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT zzp’ers. Houd er rekening mee dat er verschillende verzekeraars beschikbaar zijn. Om een goede keuze te maken kun je de verzekeraars en verzekeringen vergelijken. Zorg er altijd eerst voor dat je de risico’s die je loopt in kaart brengt. Zet de mogelijkheden aan de hand daarvan op een rij, zodat je een verzekering kunt afsluiten die past bij jouw situatie. Voorkom daarmee dat jij de kosten van aansprakelijkheid moet betalen, voor een scherpe premie met een goede dekking.

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)