ZZP verzekering bij ziekte: wat zijn de mogelijkheden?

Een ZZP verzekering bij ziekte kan grote problemen voorkomen. Je hebt de keuze uit verschillende verzekeringen, afhankelijk van waarvoor jij je wilt verzekeren. Je kunt je verzekeren tegen de kosten die je maakt als je ziek wordt, net als voor het inkomen dat je mogelijk verliest tijdens ziekte. En binnen die mogelijkheden zijn er diverse keuzes beschikbaar, die we graag voor je op een rij zetten.

 

Een ziekteverzekering voor ZZP-ers is er in de vorm van een zorgverzekering of een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. In het eerste geval verzeker je de kosten die je maakt tijdens ziekte, zoals je dat in loondienst ook gewoon zelf doet. Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is er speciaal voor ZZP-ers, omdat je geen werkgever hebt die je verzekert en omdat je ook geen gebruik kunt maken van collectieve uitkeringen.

 

Een zorgverzekering voor ZZP-ers sluit je gewoon af bij een van de zorgverzekeraars. Je hoeft daar niet aan te geven dat je werkt als zelfstandige. Het belangrijkste verschil is dat je geen gebruik meer kunt maken van een eventuele collectiviteitskorting van je werkgever. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je afsluiten bij een verzekeraar, al kun je ter alternatief gebruik maken van een vrijwillige verzekering bij het UWV.

 

Verzekeringen bij ziekte: zorgverzekering en arbeidsongeschiktheid

Verzekeringen bij ziekte voor ZZP-ers zijn er in verschillende vormen. De zorgverzekering ken je waarschijnlijk al, omdat je daar ook in loondienst gebruik van maakt. Iedereen van 18 jaar en ouder is in Nederland verplicht om hier gebruik van te maken. Als je voor een werkgever werkt kun je soms gebruik maken van een collectiviteitskorting. Die korting valt weg als je besluit om zelfstandig te gaan werken. Tenminste, de korting die je via je werkgever krijgt. Je kunt wel gebruik maken van andere collectieven, waardoor je toch een voordelige zorgverzekering af kunt sluiten.

 

Een verzekering voor ZZP-ers bij ziekte zit niet anders in elkaar dan die voor werknemers in loondienst en andere particulieren. Je hoeft bij de verzekeraar niet aan te geven dat je zelfstandige bent. Je betaalt geen hogere of lagere premie dan anders, maar het is wel belangrijk om dit zelf te regelen. Je sluit daarmee een verzekering af voor de kosten die je maakt als je ziek wordt, bijvoorbeeld als je een behandeling in het ziekenhuis nodig hebt.

 

Wil jij je als ZZP-er verzekeren tegen het verlies aan inkomen tijdens ziekte? Dan heb je daar een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor nodig. Het is een ander type verzekering, die je alleen als ZZP-er kunt afsluiten. De verzekeraar garandeert je een inkomen als je door ziekte niet meer kunt werken. Tijdelijk of permanent, waarbij de uitkering afhangt van een aantal verschillende factoren.

ziekte verzekering zzp, verzekering zzp ziekte

ZZP verzekering bij ziekte: arbeidsongeschiktheid

Een ZZP verzekering bij ziekte keert uit bij arbeidsongeschiktheid. Het verzekert je van een vast inkomen, op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Je kunt terugvallen op een verzekerd inkomen. De hoogte van dat inkomen hangt af van een aantal factoren. Het gaat bijvoorbeeld om de mate van arbeidsongeschiktheid. Ben je voor 60% afgekeurd? Dan ontvang je 60% van het verzekerde bedrag, en op die manier geldt dat ook voor andere percentages.

 

Je kunt zelf het verzekerde bedrag bepalen, net als in welke situaties je een uitkering krijgt. Je kunt dat doen voor beroepsarbeid, passende arbeid of gangbare arbeid. In het eerste geval ontvang je een uitkering als je jouw beroep niet meer kunt uitoefenen. Bij passende of gangbare arbeid bepaalt de verzekeraar of je nog ander werk kunt doen, of dat je inderdaad arbeidsongeschikt bent. Vervolgens is het percentage ongeschiktheid van invloed op de hoogte van de uitkering.

Vrijwillig verzekeren via het UWV: twee mogelijkheden

Naast de verzekeringen voor ZZP-ers bij ziekte bij private verzekeraars is er nog een andere mogelijkheid. Je kunt je vrijwillig verzekeren via het UWV. Je hebt daarvoor zelfs twee mogelijkheden:

 

  • Vrijwillige verzekering Ziektewet UWV
  • Optioneel: vrijwillige verzekering WIA UWV

 

De vrijwillige verzekering Ziektewet UWV is vergelijkbaar met de verzekering van de ziektewet zoals die geldt voor iedereen in loondienst. Er geldt voor het UWV een acceptatieplicht, tot een leeftijd van 65 jaar. Als ZZP-er dien je je hiervoor binnen 13 weken aan te melden, nadat je verplichte werknemersverzekering vanuit loondienst of een uitkering ie gestopt. In sommige gevallen geldt er een uitzondering, waardoor je 26 weken de tijd hebt. Houd er wel rekening mee dat je in die 26 weken niet verzekerd bent.

 

Je kunt maximaal het laatstverdiende dagloon verzekeren, tot aan het wettelijk maximum dat er geldt. Een uitkering zal bestaan uit maximaal 70 procent van het verzekerde bedrag. Er geldt een wachttijd van twee dagen met een maximale uitkeringsduur van twee jaar. Je betaalt 9,8 procent premie over het verzekerde bedrag. Ter aanvulling hierop kun je gebruik maken van de vrijwillige verzekering WIA UWV. Je bent dan verzekerd tegen ziekte die langer dan 2 jaar duurt. Je kunt gebruik maken van de uitkering als je minimaal 35 procent arbeidsongeschikt raakt.

ZZP verzekeringen vergelijken: de beste keuze bij ziekte

Wil je verschillende ZZP verzekeringen bij ziekte vergelijken? Het is verstandig om de risico’s in kaart te brengen en daar eventueel met een adviseur over te spreken. Op die manier krijg je een goed beeld van wat er gebeurt als je ziek wordt. Breng de financiële gevolgen in kaart en ontdek hoe een verzekering je kan helpen de kosten te dragen of het verlies aan inkomen op te vangen. En zoek je naar nog een ander alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verplichte UWV-verzekeringen? Het broodfonds kan dan interessant voor je zijn. Je besluit dan samen met een aantal andere ondernemers een potje te maken. Leden van het fonds die ziek worden en arbeidsongeschikt raken kunnen daar gebruik van maken. Het is een collectieve spaarpot, om elkaar te helpen als dat nodig is.