aov zzp verzekering, aov verzekering zzp vergelijken, goedkope aov verzekering zzp, beste aov verzekering zzp

AOV voor zzp’ers: 4 voordelen van de polis

Een AOV verzekering voor zzp’ers afsluiten en benieuwd naar de voordelen daarvan? Het is een belangrijke verzekering om te overwegen, net als de WA verzekering voor zzp’ers. AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een polis die uitkeert als je arbeidsongeschikt wordt, waardoor je jouw werk niet meer uit kunt voeren.

Of de voordelen van zo’n polis voor jou zwaarder wegen dan de premie die je betaalt hangt van verschillende factoren af. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met je financiële reserves, hoe is je gezinssituatie en dek je risico’s graag af?

Tip: kun jij 3 tot 5 jaar arbeidsongeschiktheid overbruggen, zonder uitkering? Dan heb je mogelijk geen AOV verzekering nodig. Red je dat niet? Dan is het verstandig om hier wel goed naar te kijken.

We zetten voor je op een rij wat de kosten zijn voor zo’n verzekering, hoe je die goedkoop kunt afsluiten en in algemene zin wat de belangrijkste 4 voordelen daarvan zijn. Bepaal op die manier of je zo’n polis nodig hebt en wat de beste AOV verzekering voor zzp’ers voor jou is.

Wat kost een AOV?

De belangrijkste vraag voor veel zzp’ers: wat kost een AOV verzekering? Er zijn verschillende voordelen beschikbaar, waarmee je de netto kosten kunt beperken. Bovendien heb je daar invloed op, door middel van het verzekerde bedrag, het arbeidsongeschiktheidscriterium en een eventuele indexering. Wij zetten de belangrijkste voordelen en informatie voor je op een rij:

  • Premie fiscaal aftrekbaar
  • Korting: brancheverenigingen en eigen risico
  • Verzekerd bedrag: wat past en kan ik dit aanpassen?
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium en indexering

De premie die je betaalt hangt daarnaast af van een aantal belangrijke zaken. Leidend zijn je leeftijd en het beroep dat je uitoefent, twee zaken waar je geen invloed op hebt. Wel invloed heb je op het verzekerde bedrag, vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering wilt ontvangen en hoe de verzekeraar jouw arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Verder kun je zelf aangeven wanneer de uitkering in moet gaan, hoe lang die doorloopt, of je een stijgende uitkering wilt en of je je bijvoorbeeld alleen wilt verzekeren tegen ongevallen.

Premie fiscaal aftrekbaar

De premie van de AOV verzekering voor zzp’ers is fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat je de premie in mindering mag brengen op je belastbaar inkomen. De premie brengt je belastbaar inkomen omlaag, waardoor de Belastingdienst als het ware met je meebetaalt. Het voordeel dat je hiermee behaalt is afhankelijk van het percentage belasting dat je betaalt.

Let op: je betaalt de premie bruto aan je verzekeraar. Het fiscale voordeel behaal je tijdens de Belastingaangifte, omdat je een lager bedrag aan belasting betaalt.

Korting: brancheverenigingen en eigen risico

Profiteren van een van de voordelen om een goedkope(re) AOV verzekering voor zzp’ers af te sluiten? Soms scheelt het als je bent aangesloten bij een beroepsvereniging of branchevereniging. De kortingen kunnen oplopen tot 40 procent. Ben je lid van zo’n vereniging? Vraag daar na of er afspraken liggen met een verzekeraar, zodat je kunt profiteren van een aantrekkelijke collectieve korting voor leden.

Verzekerd bedrag: wat past en kan ik dit aanpassen?

Een ander voordeel van de AOV voor zzp’ers is dat je zelf kunt aangeven welk bedrag je wilt verzekeren. Hier zit wel een grens aan, omdat de meeste verzekeraars je maximaal 80 procent van je bruto inkomen laten verzekeren.

Tip: breng samen met een adviseur jouw vaste lasten en variabele lasten in kaart. Stel daarmee vast welk bedrag je maandelijks nodig hebt om rond te kunnen komen.

Ga uit van het inkomen dat jij nodig hebt, min dat van je eventuele partner. Bepaal op die manier hoe hoog het verzekerde bedrag van de AOV moet zijn om niet in de financiële problemen te komen. Vraag een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan op basis van dat bedrag per maand. En merk je dat de premie daardoor te hoog oploopt? Je kunt de verzekeraar vragen wat het voor de premie betekent als je een lager verzekerd bedrag kiest. Deze flexibiliteit is een belangrijk voordeel van de AOV voor zzp’ers, omdat je de kosten daarmee deels zelf in de hand hebt.

Arbeidsongeschiktheidscriterium en indexering

Verzekeraars hanteren verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria. Dat is een lastige term, die aangeeft dat de verzekeraar op meerdere manieren kan vaststellen in hoeverre je niet meer in staat bent om te werken. Je hebt in principe 3 keuzes:

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Kun je jouw huidige beroep niet meer uitvoeren? Je krijgt vanaf dat moment een uitkering op basis van arbeidsongeschiktheid. Houd er rekening mee dat de verzekeraar je opleiding en vroegere werkzaamheden niet meeneemt, maar alleen kijkt naar je laatst uitgeoefende beroep. Dit criterium leidt tot de hoogste premie, omdat je geen passende of gangbare arbeid hoeft te accepteren.

Passende arbeid

Je ontvangt een uitkering zodra je niet meer in staat bent om te werken, ook niet in een vervangende functie binnen je eigen of huidige bedrijf en daar buiten. De verzekeraar gaat uit van je krachten en bekwaamheden, je opleiding en vroegere werkzaamheden. Kan er redelijkheid nog van je verlangd worden om andere beroepswerkzaamheden uit te voeren? Dan ontvang je nog geen uitkering. Het voordeel van dit minder strikte criterium is een lagere premie voor de AOV.

Gangbare arbeid

Je ontvangt een uitkering zodra je helemaal niet meer kan werken. Een verzekeraar gaat na of je nog arbeid kunt verrichten, los van je beroep en werkervaring. Dit type criterium zorgt voor de laagste premie, maar houd er rekening mee dat je pas een uitkering ontvangt als je in algemene zin arbeidsongeschikt bent geraakt.

Probeer aan de hand van de bovenstaande voordelen en eigenschappen de AOV verzekering voor zzp’ers te vergelijken, net als de andere belangrijke polissen. Zorg er op die manier voor dat je niets over het hoofd ziet.

(Let op: ondanks inspanningen om je van de juiste informatie te voorzien, kunnen artikelen door de tijd worden ingehaald en/of schrijffouten bevatten. Wij adviseren daarom altijd de directe bron te raadplegen en geven geen garantie op de inhoud van onze website. Uiteraard streven wij wél naar deze juistheid.)